Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Youtube Twitter Instagram LinkedIn Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Wykaz opiekunów naukowych i tematów badawczych

Zgodnie z zasadami rekrutacji do Szkoły Doktorskiej w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu na rok akademicki 2020/2021

  • kandydat powinien uzyskać zgodę nauczyciela akademickiego Uczelni z tytułem profesora lub stopniem doktora habilitowanego, na objęcie kandydata opieką naukową (druk do pobrania na stronie internetowej Szkoły Doktorskiej w zakładce Rekrutacja 2020-2021),
  • kandydat powinien przygotować opis tematyki pracy badawczej (planowanej rozprawy doktorskiej), w języku polskim i języku angielskim (maksymalnie po 2 strony maszynopisu), zaakceptowany i podpisany przez opiekuna naukowego, w postaci projektu zawierającego w szczególności: wstęp, cel, materiał badany, metody badań oraz literaturę. Kandydat ma możliwość wyboru opiekuna naukowego oraz temat badawczy.

  • Z wybranym nauczycielem akademickim można skontaktować się poprzez e-mail: imię.nazwisko@awf.wroc.pl (bez polskich znaków).

Wykaz tematów badawczych realizowanych w AWF we Wrocławiu, które mogą być przedmiotem rozpraw doktorskich z realizacją dla doktorantów rekrutowanych do Szkoły Doktorskiej na rok akademicki  2020/2021: