Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Youtube Twitter Instagram LinkedIn Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Zakład Kinezjologii

Informacje kontaktowe

Akademia Wychowania Fizycznego
Zakład Kinezjologii
Pawilon P4
51-612 Wrocław
al. I. J. Paderewskiego 35

Sekretariat

mgr Magdalena Skowron - Sekretariat

Godziny pracy sekretariatów:

Zakład Fizjoterapii w Dysfunkcjach Narządu Ruchu

Zakład Fizjoterapii w Neurologii i Pediatrii

Zakład Kinezjologii

Zakład FDNR / Zakład FNP - pok. 2/39, bud. P-4 Zakład Kinezjologii - pok. 3/47, bud. P-4

Poniedziałek - godz. 12:00-16:00

Wtorek - godz. 08:00-16:00

Środa - godz. 08:00-12:00

Czwartek - godz. 12:00-16:00

Piątek - godz. 08:00-12:00

Poniedziałek - godz. 08:00-12:00

Wtorek - nieczynne

Środa - godz. 12:00-16:00

Czwartek - godz. 08:00-12:00

Piątek - godz. 12:00-16:00

 

Pawilon P-4, pokój 3/47

Działalność

OGŁOSZENIA - SEMESTR ZIMOWY 2017/18

Informacje o przedmiotach dydaktycznych:

Kierunek Fizjoterapia:

Kierunek Terapia zajęciowa:

Kierunek Kosmetologia:

 • Analiza i interpretacja artykułów naukowych
 • Fizjologia - tematyka

Analiza i interpretacja artykułów naukowych

 
Przydatne informacje:
 

Proszę jednokrotnie wypełnić formularz.
 1. W razie powtórzenia artykułów na liście przyjętych zgłoszeń - osoba, która dokonała wpisu jako druga lub kolejna zobowiązana jest do ponownego zgłoszenia artykułu przy użyciu starego kodu.
 2. System akceptuje wielokrotne uzupełnienia, jednak prowadzący zajęcia otrzyma spis artykułów wprowadzonych bez duplikatu po raz pierwszy.
 3. Student wprowadza artykuł jedynie samodzielnie.
 4. Kolejne wpisy z użyciem jednego kodu i wielu adresów email / imion i nazwisk będą usuwane.

Przed wypełnieniem formularza proszę sprawdzić czy dany artykuł nie został już zarezerwowany. W przypadku takich samych artykułów sygnatura czasowa stanowić będzie o rezerwacji artykułu dla studenta. Lista zarezerwowanych artykułów znajduje sie na stronie:

Zapraszam Cię do wypełnienia formularza Analiza i interpretacja artykułów. Aby go wypełnić, odwiedź stronę:


Regulaminy przedmiotów dydaktycznych prowadzonych w Katedrze Kinezjologii

pdf Regulamin_przedmiot_katedray_kinezjologii_2016_2017


Badania naukowe

Badania koncentrują się na obwodowych i ośrodkowych mechanizmach kontroli ruchów dowolnych oraz badaniach właściwości fizjologicznych i mechanicznych mięśni szkieletowych z zastosowaniem elektromiografii, mechanografii, miometrii, elektroencefalografii i przezczaszkowej stymulacji magnetycznej u osób zdrowych i z dysfunkcjami (choroba Parkinsona, udar mózgu, Amelia).

W powyższej tematyce prowadzone są prace magisterskie oraz doktorskie.

Promotorzy prac magisterskich:

 

W ramach Zakładu Kinezjologii (Kierownik: dr hab. Jarosław Marusiak, prof. AWF) zatrudnionymi pracownikami są:

 • Prof. dr hab. Artur Jaskólski - Profesor badawczo-dydaktyczny
 • Problematyka badawcza: Sztywność mięśni szkieletowych u osób zdrowych i chorych, wpływ tkanki tłuszczowej na sztywność mięśni szkieletowych.
 • Prof. dr hab. Anna Jaskólska - Profesor badawczo-dydaktyczny
 • Problematyka badawcza : Badanie mechanizmów obwodowych kontroli ruchów i właściwości mięśni szkieletowych przy zastosowaniu elektromiografii i mechanomiografii u osób zdrowych i z dysfunkcjami.
 • Prof. dr hab. Jarosław Marusiak - Profesor badawczo-dydaktyczny - Kierownik Zakładu
 • Problematyka badawcza : Wpływ treningu fizycznego na kontrolę ruchu u pacjentów z chorobą Parkinsona.
 • Dr hab. Katarzyna Kisiel-Sajewicz, prof. nadzw. - Profesor badawczo-dydaktyczny
 • Problematyka badawcza : Wpływ treningu mentalnego na czynność mózgu i mięśni.
 • Dr Joanna Mencel - Asystent dydaktyczny
 • Mgr Łukasz Kamiński - Asystent dydaktyczny
 • Dr Klaudyna Wittenbeck - Asystent dydaktyczny
 • Mgr Magdalena Siemiatycka - Asystent dydaktyczny
 • Mgr inż. Łukasz Szumowski - Specjalista ds. technicznych
 • Problematyka badawcza : Wpływ ćwiczeń ekscentrycznych na właściwości mięśni szkieletowych badanych przy pomocy stymulacji elektrycznej.

 

Przykładowe tematy prac magisterskich:

 1. Porównanie czynności bioelektrycznej mięśni szkieletowych podczas ćwiczeń inercyjnych z ćwiczeniami z ciężarkami.
 2. Sztywność mięśni szkieletowych w zależności od pełnionych funkcji.
 3. Porównanie sztywności mięśni szkieletowych pomiędzy mężczyznami i kobietami.
 4. Wpływ wysiłku fizycznego na sztywność mięśni szkieletowych.
 5. Wpływ treningu fizycznego na sztywność mięśni szkieletowych.
 6. Synchronizacja prostowników stawu kolanowego podczas deaktywacji.
 7. Synchronizacja mięśni synergistycznych podczas aktywacji mięśnia czworogłowego uda.
 8. Czas reakcji i sprzężenie elektromechaniczne u osób z chorobą Parkinsona.
 9. Wpływ treningu metodą neurofeedback na funkcje poznawcze i motoryczne u zdrowych młodych mężczyzn.
 10. Wpływ grubości fałdu skórno-tłuszczowego na właściwości biofizyczne mięśni szkieletowych.
 11. Koaktywacja mięśni antagonistycznych i kontrola czynności manipulacyjnych dłoni u osób z chorobą Parkinsona.
 

Publikacje