Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Youtube Twitter Instagram LinkedIn Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Zakład Fizjoterapii w Medycynie Zabiegowej i Onkologii

Działalność

Zajęcia dydaktyczne

 •  Fizjoterapia w ginekologii i położnictwie (wykłady i ćwiczenia)
  Ch.Kobierzycki, R.Markowska, D.Markowska
  Wykłady: Klinika schorzeń, wskazania i przeciwwskazania do fizjoterapii, metody fizjoterapii.
  Ćwiczenia: Zajęcia praktyczne w bazach klinicznych.      Badanie   podmiotowe  i   przedmiotowe,,programowanie, prowadzanie i ocena rehabilitacji w wybranych przypadkach u   pacjentów z chorobami ginekologicznymi oraz hospitacja zajęć.
 • Fizjoterapia w onkologii (wykład i ćwiczenia)
  M.Woźniewski, K.Siewierska, I.Malicka, R.Hawro
  Wykłady: Klinika schorzeń, wskazania i przeciwwskazania do fizjoterapii, metody fizjoterapii.
  Ćwiczenia:Zajęcia praktyczne w bazach klinicznych, badanie podmiotowe i przedmiotowe, programowanie, prowadzanie i ocena rehabilitacji w wybranych przypadkach u pacjentów z chorobami nowotworowymi oraz hospitacja zajęć.

  Treść wykładów 2019 dla studentów III roku I stopnia

 • Kliniczne podstawy fizjoterapii w onkologii i medycyny paliatywnej (wykład i ćwiczenia)
  M.Woźniewski, K.Siewierska, I.Malicka, R.Hawro
  Wykłady: Klinika schorzeń, wskazania i przeciwwskazania do fizjoterapii, metody fizjoterapii.
  Ćwiczenia:Zajęcia praktyczne w bazach klinicznych, badanie podmiotowe i przedmiotowe, programowanie, prowadzanie i ocena rehabilitacji w wybranych przypadkach u pacjentów z chorobami nowotworowymi oraz hospitacja zajęć.  
  Treść wykładów 2019 dla studentów II roku 5-letnich studiów jednolitych