Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Youtube Twitter Instagram LinkedIn Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Wydawnictwo AWF

Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu od 1985 roku realizuje podstawowe zadania związane z publikowaniem i upowszechnianiem wyników badań pracowników Uczelni w postaci monografii (seria Studia i Monografie AWF we Wrocławiu), czasopism oraz podręczników i materiałów dydaktycznych adresowanych do studentów. Zakres tematyczny prac obejmuje wszystkie aspekty nauk o kulturze fizycznej – od humanistycznych po przyrodnicze i medyczne. Wydawnictwo należy do Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych.

Informujemy, że zgodnie z Regulaminem Wydawnictwa AWF Wrocław od 1 stycznia 2022 r. nowe publikacje wydawane są przede wszystkim w formie elektronicznej (e-book z nadanym numerem ISSN/ISBN). Forma drukowana możliwa jest m.in. w przypadku podręczników dydaktycznych o zasięgu ogólnoakademickim, prac habilitacyjnych, pozycji książkowych zakwalifikowanych jako dzieła promujące naszą Uczelnię, wydawnictw okolicznościowych oraz druków zamawianych/sponsorowanych.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z zaleceniami dotyczącymi powszechnego dostępu do publikacji naukowych książki publikowane w naszym Wydawnictwie są dostępne dla wszystkich zainteresowanych w bezpłatnych repozytoriach na stronie Wydawnictwa AWF Wrocław i w ramach Dolnośląskiej Biblioteki Cyfrowej (wolna licencja Open Access) lub IBUK Libra (użycie komercyjne). Przypominamy, że zasoby IBUK Libra są dostępne dla pracowników Uczelni w ramach sieci bibliotecznej lub poprzez hasło dostępu, które można otrzymać z Biblioteki Głównej (pisząc na adres bg@awf.wroc.pl). W dalszym ciągu utrzymujemy także bliską współpracę z Księgarnią Sportowo-Lekarską.

Wydawnictwo AWF zostało umieszczone w wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe MNiSW (80 pkt).

Bardzo ważne miejsce w działalności edytorskiej Uczelni zajmują periodyki. Uczelnia jest wydawcą dwóch punktowanych czasopism naukowych podejmujących tematy z różnych dziedzin i dyscyplin związanych z szeroko pojętą kulturą fizyczną, sportem i rehabilitacją:
Human Movement
Physiotherapy Quarterly

Nowości wydawnicze

Studia i Monografie AWF

Podręczniki, skrypty, inne

Sprzedaż publikacji


Certyfikat jakości na zgodność z PN-EN ISO 9001:2015


loga.jpg

 

prawolubni.jpg   Wydawnictwo AWF we Wrocławiu wspólnie z Polską Izbą Książki zaprasza do udziału w akcji:
Szanujmy prawo własności intelektualnej

więcej na www.legalnakultura.pl

 

Informacje kontaktowe

Biblioteka Główna, pok. 30, 31, 32A,
51-684 Wrocław, ul. Mickiewicza 98