Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Youtube Twitter Instagram LinkedIn Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

dr Włodzimierz Reczko

dr Włodzimierz Reczko
Stanowisko: Pełnomocnik Rektora ds. Ochrony Informacji Niejawnych
Kierownik Zespołu Spraw Niejawnych i Obronnych
Pokój
Budynek WOS, pok. 142