Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Youtube Twitter Instagram LinkedIn Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

dr hab. Wioletta Dziubek-Rogowska prof. AWF

dr hab. Wioletta Dziubek-Rogowska
prof. AWF
Stanowisko: Kierownik Pracowni Naukowo-Badawczej Wydziału Fizjoterapii
Pełnomocnik Rektora ds. Dolnośląskiego Festiwalu Nauki
Pokój
Pawilon P4, pok. 3/11

Zainteresowania naukowo-badawcze dotyczą rehabilitacji medycznej, szczególnie w zakresie chorób przewlekłych u osób starszych, również osób starszych z zespołem słabości/kruchości. Główne kierunki zainteresowań dotyczą również oceny sprawności fizycznej (siła mięśniowa, wydolność) oraz aktywności fizycznej w różnych dekadach życia (dzieci, osób młodych oraz osób starszych), zarówno zdrowych, jak i przewlekle chorych. Poszukuję i wykorzystuję różne metody diagnostyczne (dynamometria czynnościowa, testy i skale oceniające stan badanych), do oceny stanu psychofizycznego i na podstawie uzyskanych wyników, próbuję wprowadzać różne formy treningu fizycznego u osób starszych przewlekle chorych. Zainteresowania i prowadzone badania dotyczą również zastosowania różnych form ćwiczeń/treningów oraz narzędzi poprawiających efektywność usprawniania i jakość życia pacjentów.