Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Youtube Twitter Instagram LinkedIn Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Uniwersytet Trzeciego Wieku

Kierownictwo

dr Regina Kumala - Adiunkt dydaktyczny
Pełnomocnik Rektora ds. Uniwersytetu Trzeciego Wieku
Kierownik Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Metodyka szkolnego wf, aktywność ruchowa osób starszych, edukacja zdrowotna, pedeutologia


Konsultacje w semestrze zimowym 2022/2023:

wtorek - 10.00-11.30

środa - 13.00-14.30

ul. Witelona 25, pok. 314