Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Youtube Twitter Instagram LinkedIn Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Senat

Informacje kontaktowe

 

Działalność

Skład Senatu kadencję 2020 - 2024

Rektor:

1.   Prof. dr hab. Andrzej ROKITA

Prorektorzy:

2.   prof. dr hab. Małgorzata SŁOWIŃSKA-LISOWSKA,   

3.   dr hab. Ryszard BARTOSZEWICZ, prof. AWF,           

4.   dr Agnieszka PISULA-LEWANDOWSKA,                       

5.   dr Ireneusz CICHY
                                           

Dziekani:                                                             

6.   prof. dr hab.  Anna SKRZEK, 

7.   dr hab. Tadeusz STEFANIAK, prof. AWF

Nauczyciele akademiccy zatrudnieni na stanowisku profesora zwyczajnego lub nadzwyczajnego oraz inni nauczyciele akademiccy posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego:

8.   dr hab. Czesław GIEMZA, prof. AWF,        

9.   dr hab. Ryszard JASIŃSKI, prof. AWF,      

10. dr hab. Jarosław DOMARADZKI, prof. AWF,  

11. prof. dr hab. Jarosław MARUSIAK,       

12. dr hab. Marek KONEFAŁ, prof. AWF,            

13. dr hab. Jadwiga PIETRASZEWSKA, prof. AWF,        

14. dr hab. Adam KAWCZYŃSKI, prof. AWF,    

15. dr hab. Bogdan PIETRASZEWSKI, prof. AWF,    

16. prof. dr hab. Krystyna ROŻEK-PIECHURA,  

17. dr hab. Tomasz SIPKO, prof. AWF,    

18. dr hab. Mariusz SOŁTYSIK, prof. AWF, 

19. dr hab. Jacek STODÓŁKA, prof. AWF,

20. dr hab. Marta WIECZOREK, prof. AWF
         

Pozostali nauczyciele akademiccy:

21. dr Dagmara CHAMELA-BILIŃSKA,                           

22. dr Piotr KUNYSZ,                                                                                             

23.  dr Tomasz SEWERYNIAK,                                      

24.  dr Dorota WÓJTOWICZ
                              

Pracownicy nie będący nauczycielami akademickimi:

25.  mgr Dorota DANKIEWICZ-PĘZIOŁ,                          

26.  mgr inż. Janusz GACZKOWSKI
                        

Studenci i doktoranci:

27. mgr Katarzyna OLSZEWSKA,                                                                                 

28.  Weronika PRZYBYLSKA                                                                  

Uczestniczą z głosem doradczym:

Dyrektor Szkoły Doktorskiej
dr hab. Małgorzata MRAZ, prof. AWF

Kanclerz Uczelni
mgr Adam ROCZEK

Przewodniczący Rady Uczelni 
mgr Marcin PRZYCHODNY

Kwestor Uczelni
mgr Zofia TARNOWSKA

Dyrektor Biblioteki Głównej
mgr Ewa ZYSEK-NOCKOWSKA

Dyrektor Działu Spraw Pracowniczych
mgr Anna KAŹMIERCZAK

Przedstawiciel KZ NSZZ „Solidarność”
dr hab. Kazimierz WITKOWSKI 

Komisje senackie

Komisja Budżetowa

Przewodniczący: prof. dr hab. Juliusz Migasiewicz
Członkowie:
dr hab. Tomasz Sipko, prof. AWF Wrocław
dr Jarosław Maśliński
dr hab. Bogdan Pietraszewski, prof. AWF Wrocław
dr hab. Jacek Stodółka, prof. AWF Wrocław
dr Dorota Wójtowicz
Ewa Bolczak
Michał Chorodeński 

Komisja Jakości Kształcenia Akademii

Przewodniczący: dr hab. Ewa Demczuk-Włodarczyk, prof. AWF Wrocław
Członkowie:
dr hab. Marek Rejman, prof. AWF Wrocław
dr hab. Węgrzynowska-Teodorczyk Kinga, prof. AWF Wrocław
dr hab. Wojciech Cieśliński, prof. AWF Wrocław
dr hab. Tomasz Michaluk, prof. AWF Wrocław
dr hab. Alicja Dziuba-Słonina, prof. AWF Wrocław
mgr Paulina Okrzymowska
Katarzyna Mroczkowska

Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli Akademickich

Przewodniczący: dr hab. Ewa Demczuk-Włodarczyk, prof. AWF Wrocław
Członkowie:
dr hab. Marek Rejman, prof. AWF Wrocław
dr hab. Węgrzynowska-Teodorczyk Kinga, prof. AWF Wrocław
dr hab. Wojciech Cieśliński, prof. AWF Wrocław
dr hab. Tomasz Michaluk, prof. AWF Wrocław
dr hab. Alicja Dziuba-Słonina, prof. AWF Wrocław
mgr Maciej Lachowicz
Magdalena Kimel

Komitet Wydawniczy

Przewodniczący: dr hab. inż. Sławomir Winiarski , prof. AWF Wrocław
Członkowie:
prof. dr hab. Małgorzata Sekułowicz
prof. dr hab. Gabriel Łasiński
prof. dr hab. Krzysztof Maćkała
prof. dr hab. Andrzej Pawłucki
dr hab. Jarosław Marusiak, prof. AWF Wrocław
dr hab. Eugenia Murawska-Ciałowicz, prof. AWF Wrocław
dr hab. Wojciech Cieśliński, prof. AWF Wrocław
dr hab. Tomasz Sipko. prof. AWF Wrocław
mgr Magdalena Janiszewska – sekretarz

Komisja ds. Studenckich, Sportu i Rekreacji

Przewodniczący: dr hab. Grzegorz Żurek, prof. AWF Wrocław
Członkowie:
dr hab. Bożena Ostrowska, prof. AWF Wrocław
dr hab. Piotr Oleśniewicz, prof. AWF Wrocław
dr hab. Bartosz Bolach, prof. AWF Wrocław
dr Piotr Zarzycki
Michał Chorodeński 
Barbara Chodyniecka 

Komisja Historii Akademii

Przewodniczący: dr hab. Ryszard Jasiński, prof. AWF
Członkowie:
dr hab. Małgorzata Mraz, prof. AWF Wrocław
dr hab. Romanowska-Tołłoczko Anna, prof. AWF Wrocław
dr Regina Kumala
dr Jarosław Nosal 
dr Andrzej Nowak
dr Rafał Szubert

Komisja Dyscyplinarna dla Studentów

Przewodniczący: dr hab. Dariusz Mroczek, prof. AWF Wrocław
Z-ca Przewodniczącego: dr hab. Bożena Ostrowska, prof. AWF Wrocław
Mateusz Morga 
Weronika Przybylska
Paulina Świerczyńska

Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla Studentów
Przewodniczący: dr hab. Jarosław Fugiel, prof. AWF Wrocław
Członkowie: dr hab. Krzysztof Pezdek, prof. AWF Wrocław
Katarzyna Włodarczyk
Magdalena Kimel
Szymon Kopaczewski 
Zuzanna Sobiak

Komisja Nauki

prof. dr hab. Zofia Ignasiak
prof. dr hab. Jan Chmura
prof. dr hab. Adam Kawczyński
prof. dr hab. Krzysztof Maćkała
prof. dr hab. Marek Woźniewski
dr hab. Waldemar Andrzejewski, prof. AWF Wrocław
dr hab. Joanna Szczepańska-Gieracha, prof. AWF Wrocław 

Komisja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Felicja Fink-Lwow
Z-ca Przewodniczącego: Małgorzata Mazur-Brzyska
Członkowie:
dr hab. Jadwiga Pietraszewska, prof. AWF Wrocław
dr Tomasz Seweryniak
mgr inż. Monika Grochowska 
Ewa Wróbel 
Małgorzata Listwan 

Komisja ds. Etyki Badań Naukowych

Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Marek Mędraś
Członkowie: prof. dr hab. Anna Jaskólska
dr hab. Paweł Chmura, prof. AWF Wrocław
dr hab. Krzysztof Pezdek, prof. AWF Wrocław
dr hab. Agnieszka Szpala, prof. AWF Wrocław
dr hab. Wioletta Dziubek-Rogowska, prof. AWF Wrocław
dr hab. Joanna Kowalska, prof. AWF Wrocław

Komisja ds. Odznaczeń

Przewodniczący: dr hab. Małgorzata Sobera, prof. AWF Wrocław
Członkowie: prof. dr hab. Juliusz Migasiewicz
prof. dr hab. Krzysztof Sobiech
dr hab. Bożena Ostrowska, prof. AWF Wrocław
dr hab. Tomasz Michaluk, prof. AWF Wrocław
dr Małgorzata Kałwa
mgr Anna Kaźmierczak 

Komisja ds. Dydaktyki

Przewodniczący: prof. dr hab. Andrzej Pawłucki
Członkowie:

prof. dr hab. Tadeusz Koszczyc
prof. dr hab. Gabriel Łasiński
prof. dr hab. Teresa Sławińska-Ochla
dr hab. Agnieszka Chwałczyńska
prof. dr hab. Małgorzata Sekułowicz
dr hab. Czesław Giemza prof. AWF Wrocław
dr Dagmara Chamela-Bilińska
dr Piotr Kunysz
mgr Olga Kałużna
Paulina Świerczyńska
Magdalena Kimel 
Jakub Wróbel 

Rada Biblioteczna

prof. dr hab. Zofia Ignasiak
dr hab. Wojciech Cieśliński, prof. AWF Wrocław
dr hab. Małgorzata Mraz, prof. AWF Wrocław
dr hab. Stanisław Czyż, prof. AWF Wrocław
dr hab. Piotr Oleśniewicz, prof. AWF Wrocław
dr hab. Krzysztof Kassolik, prof. AWF Wrocław
mgr Ewa Zysek-Nockowska
mgr Anna Serweta-Pawlik
Magdalena Kimel

Komisja Nagród

Przewodniczący: dr hab. Ryszard Bartoszewicz, prof. AWF Wrocław
Członkowie: prof. dr hab. Małgorzata Słowińska-Lisowska
prof. dr hab. Anna Skrzek
dr hab. Tadeusz Stefaniak, prof. AWF Wrocław
prof. dr hab. Juliusz Migasiewicz
dr Ireneusz Cichy
dr Agnieszka Pisula-Lewandowska
mgr Anna Kaźmierczak 

Komisja Dyscyplinarna dla Doktorantów

Przewodniczący: dr hab. Wojciech Cieśliński, prof. AWF Wrocław
Z-ca Przewodniczącego: dr hab. Joanna Szczepańska–Gieracha, prof. AWF Wrocław
Członkowie: dr hab. Mariusz Sołtysik, prof. AWF Wrocław
mgr Maciej Lachowicz
mgr Marcin Smolarek 
mgr Amadeusz Bartoszek 

Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla Doktorantów

Przewodniczący: dr hab. Dariusz Mroczek, prof. AWF Wrocław
Z-ca Przewodniczącego: dr Łukasz Pawik
Członkowie:
prof. dr hab. Adam Kawczyński
mgr Anna Serweta
mgr Michał Zarko
mgr Agata Gorączko