Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Youtube Twitter Instagram LinkedIn Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Sekcja Administracyjno-Gospodarcza

Dział świadczy usługi administracyjno-gospodarcze na rzecz Akademii i na jej terenach tj.  w kompleksie Stadionu Olimpijskiego  al. I. J. Paderewskiego 35, oraz przy  ul. Banacha 11, ul. Witelona 25 i 25a i ul. Rzeźbiarskiej 4.
Dział zatrudnia 70 osób.

Informacje kontaktowe

51-612 Wrocław
al. I. J. Paderewskiego 35
Pawilon P-1, pok. 25 i 28

Działalność

 • Administrowanie nieruchomościami, obiektami i składnikami majątkowymi Akademii.
 • Prowadzenie spraw i wykonywanie czynności związanych z obsługą gospodarczą jednostek organizacyjnych Akademii w zakresie:
  • gospodarki pomieszczeniami,
  • utrzymania porządku i czystości w pomieszczeniach Akademii i na jej terenach,
  • ustalanie potrzeb w zakresie konserwacji i bieżących remontów,
  • zabezpieczenie mienia w obiektach Akademii.
 • Prowadzenie Kancelarii.
 • Nadzór nad pracą sieci telefonicznej (telefonia stacjonarna i komórkowa).