Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Youtube Twitter Instagram LinkedIn Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

dr Sara Wawrzyniak

dr Sara Wawrzyniak
Stanowisko: Adiunkt
Pełnomocnik Dziekana ds. Programu Erasmus+ na Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu

Pełnomocnik Rektora ds. Współpracy z Uniwersytetem Dzieci
Pokój
Pawilon P-5, pok. 3/6

Konsultacje z dnia 12.12.22 r. (poniedziałek) odbędą się w CZWARTEK (15.12.2022) w godz. 9.30-11.00.

Konsultacje w semestrze zimowym 2022/2023

Konsultacje jako Pełnomocnik Dziekana ds. Programu Erasmus+ na Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu
(Erasmus Spot w HW)

 • Poniedziałek     10.30-12.00
 • Środa                9.30-11.00

 

Materiały dla studentów

Działalność dydaktyczna oraz naukowa

 • Rozwój psychomotoryczny dzieci i młodzieży uczestniczących w różnych formach aktywności ruchowej, w tym w zajęciach z piłkami edukacyjnymi;
 • Określenie efektów realizacji zajęć z piłkami EDUball/BRAINball na sferę poznawczą, motoryczną i społeczną dzieci i młodzieży;
 • Diagnozowanie wybranych zdolności i umiejętności graczy w zespołowych grach sportowych
 • Zagadnienia realizowane w ramach prac licencjackich i magisterskich
 • Wykorzystanie piłek edukacyjnych EDUball  w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej;
 • Piłki edukacyjne EDUball/BRAINball w edukacji olimpijskiej;
 • Określenie efektów realizacji zajęć z  piłkami EDUball na sferę poznawczą, motoryczną i społeczną uczniów;
 • Diagnozowanie wybranych zdolności i umiejętności graczy w zespołowych grach sportowych (w szczególności w unihokeju i piłce siatkowej);
 • Zainteresowania aktywnością ruchową dzieci, młodzieży i studentów;
 • Odmiany zespołowych gier sportowych w szkolnym wychowaniu fizycznym;
 • Nietypowe zespołowe gry sportowe.

Współpraca ze środowiskiem

 • Pełnomocnik Rektora ds. Współpracy z Uniwersytetem Dzieci
 • Prowadzenie warsztatów w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki

Dodatkowe informacje

 • instruktor unihokeja,
 • instruktor piłki siatkowej,
 • nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej,
 • opiekun Studenckiego Koła Naukowego EDUball,
 • koordynator akademickiej sekcji Unihokeja,
 • uczestnik wielu konferencji międzynarodowych m.in.: European Early Childhood Education Research Association Conference, International Graphonomics Society Conference, oraz wyjazdów naukowo-dydaktycznych m.in.: Aristotle University of Thessaloniki, Grecja; University of Turku, Finlandia; Evora University, Portugalia; National Taiwan Sport University, Tajwan; University of Wisconsin - River Falls, USA; I AM Kids Singapore, Singapur.

Publikacje

 • Wawrzyniak, S., Cichy, I., Matias, A. R., Pawlik, D., Kruszwicka, A., Klichowski, M., & Rokita, A. (2021). Physical Activity With Eduball Stimulates Graphomotor Skills in Primary School Students. Frontiers in Psychology, 12, 606.
 • Pham, V.H.; Wawrzyniak, S.; Cichy, I.; Bronikowski, M.; Rokita, A. (2021). BRAINballs Program Improves the Gross Motor Skills of Primary School Pupils in Vietnam. Int. J. Environ. Res. Public Health 18, 1290. https://doi.org/10.3390/ijerph18031290
 • Cichy, I., Kaczmarczyk, M., Wawrzyniak, S., Kruszwicka, A., Przybyla, T., Klichowski, M., Rokita, A. (2020). Participating in physical classes using Eduball stimulates acquisition of mathematical knowledge and skills by primary school students. Frontiers in Psychology, 11, 2194.
 • Wawrzyniak, S., Cichy, I., Matias, A. R., Pawlik, D., Kruszwicka, A., Klichowski, M., & Rokita, A. (2021). Physical Activity With Eduball Stimulates Graphomotor Skills in Primary School Students. Frontiers in Psychology, 12, 606.
 • Pham, V.H., Wawrzyniak, S., Cichy, I., Bronikowski, M., Rokita, A. (2021). BRAINballs Program Improves the Gross Motor Skills of Primary School Pupils in Vietnam. Int. J. Environ. Res. Public Health 18, 1290. https://doi.org/10.3390/ijerph18031290
 • Cichy, I., Kaczmarczyk, M., Wawrzyniak, S., Kruszwicka, A., Przybyla, T., Klichowski, M., Rokita, A. (2020). Participating in physical classes using Eduball stimulates acquisition of mathematical knowledge and skills by primary school students. Frontiers in Psychology, 11, 2194.
 • Bronikowska M., Korcz A., Pluta B., Krzysztoszek J., Ludwiczak M., Łopatka M., Wawrzyniak S., Kowalska J. E., Bronikowski M. (2019). Fair play in physical education and beyond. Sustainability, vol. 11, nr 24, art. 7064, 1-18
 • Wawrzyniak S. (2019). Learning Olympic ideals and values by playing with EDUballs/BRAINballs. W: Olympic truce as an educational tool for peace: 13th International Session for Educators of Higher Institutes of Physical Education, 1-7 July 2019. International Olympic Academy, Olympia.
 • Rokita, A., S. Wawrzyniak, I. Cichy (2018). Learning by Playing! 100 Games and Exercises of Brainballs. Wrocław, Poland: AWF.
 • Rokita, A., I. Cichy, S. Wawrzyniak (2017). Ruch, który rozwija – wykorzystanie piłek edukacyjnych EDUball w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej  podsumowanie 15 lat badań. Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna 5 (2): 183-196.
 • Wawrzyniak S., Teulings H-L., Korbecki M., Cichy I., Rokita A. (2017). Effects of physical education with EDUballs on first-grade school children's writing skills and handwriting kinematics. W: 18th Conference of the International Graphonomics Society (IGS 2017) "Graphonomics for e-citizens: e-health, e-society, e-education", June 18-21. 2017, Gaeta, Italy: proceedings.
 • Rokita A., Cichy I., Wawrzyniak S., Korbecki M. (2016). Gry i zabawy z Eduballami : przewodnik dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i współpracujących nauczycieli wychowania fizycznego realizujących program "Mały Mistrz". Ministerstwo Sportu i Turystyki; Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego; Szkolny Związek Sportowy "Dolny Śląsk", Wrocław
 • Wawrzyniak S., Rokita A., Pawlik D. (2015). Temporal-spatial orientation in firstgrade pupils from elementary school participating in Physical Education classes using Edubal educational balls. Baltic Journal of Health and Physical Activity, 7; 2; 33-43.
 • Rokita A., Wawrzyniak S., Mędrek M. (2013). Zajęcia ruchowe z piłkami edukacyjnymi "edubal" a umiejętność utrzymania pisma w liniaturze przez uczniów klasy I szkoły podstawowej. Rozprawy Naukowe AWF we Wrocławiu, 43, 39-45