Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Youtube Twitter Instagram LinkedIn Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

dr hab. Ryszard Bartoszewicz, prof. AWF

dr hab. Ryszard Bartoszewicz,
prof. AWF
Stanowisko: Prorektor ds. Nauczania
Ryszard Bartoszewicz,

Urodził się 19.marca 1959 roku we Wrocławiu. Maturzysta I Liceum Ogólnokształcącego we Wrocławiu.  Absolwent studiów magisterskich na kierunku wychowania fizycznego w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, gdzie w 1984 roku rozpoczął pracę jako asystent w Zakładzie Metodyki Wychowania Fizycznego. Po uzyskaniu stopnia doktora nauk o kulturze fizycznej w 1993 roku był zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Dydaktyki Wychowania Fizycznego. W roku 2011 uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk o kulturze fizycznej, a od 2014 roku zatrudniony jest na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Poza stałymi obowiązkami w Katedrze Dydaktyki Wychowania Fizycznego prowadził również zajęcia jako instruktor narciarstwa, żeglarstwa, kajakarstwa, windsurfingu oraz pływania podczas zimowych i letnich obozów studenckich.

Jest autorem programu i inicjatorem pierwszych w Polsce studiów na specjalności Wychowanie Fizyczne Specjalne, obecnie Wychowanie Fizyczne Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Rozwinął w Uczelni system dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli wychowania fizycznego, tworząc programy wielu studiów podyplomowych. Jest również pomysłodawcą i pierwszym dyrektorem Centrum Doskonalenia Kadr.

Swoje zainteresowania naukowe wiąże z kilkoma obszarami problemowymi. Należą do nich: efektywność procesu wychowania fizycznego, kształcenie kadr naukowo-dydaktycznych kultury fizycznej, aktywność i zainteresowania ruchowe dzieci i młodzieży szkolnej, a także uwarunkowania kształcenia i wychowania dziecka specjalnej troski w kulturze fizycznej. W tych głównie obszarach koncentrowały się wyniki badań przedstawione w ponad 80 publikacjach. Do najważniejszych należą dysertacja doktorska Przebieg pracy zawodowej młodych nauczycieli akademickich w uczelniach wychowania fizycznego oraz monografia habilitacyjna Aktywność ruchowa młodzieży gimnazjalnej w południowo-zachodniej Polsce na tle wybranych ośrodków europejskich. Ważnym elementem działalności naukowej jest współpraca z zagranicznymi ośrodkami naukowymi. Najbardziej znaczące były wspólne prace z kolegami z uczelni czeskich i słowackich, które zaowocowały uczestnictwem w  realizacji czterech projektów badawczych finansowanych grantami Ministerstwa Edukacji, Młodzieży i Sportu Republiki Czeskiej: Structure of sporting interests and movement activities of the youth;  Creative instruction in physical education lessons at the secondary schools; Physical activity in human life;  Physical activity and inactivity of the inhabitants of the Czech Republic in the context of behavioral changes.Badania prowadzone w poszczególnych projektach wniosły wiele nowych elementów poznawczych do zasobu wiedzy stanowiącej teoretyczne podstawy nowoczesnego procesu wychowania fizycznego. Przede wszystkim, odchodziły one od popularnych i powszechnych w latach 70-tych i 80-tych obszarów badawczych związanych ze sprawnością fizyczną ucznia, a wkroczyły w rzadko eksplorowane dotychczas zagadnienia poza motorycznych efektów procesu wychowania fizycznego. Dzięki temu uzyskany dorobek publikacyjny może pretendować do miana oryginalnego.

W działalności zawodowej w Akademii wypełniał różne obowiązki organizacyjne. W latach 1994 - 1999 był Prodziekanem Wydziału Wychowania Fizycznego.  W okresie 1996 - 1999 Kierownikiem Zakładu Dydaktyki Wychowania Fizycznego Specjalnego, a w latach 1999 - 2005 Kierownikiem Zespołu Wychowania Fizycznego Specjalnego w Katedrze Dydaktyki Wychowania Fizycznego. Od roku 2012 jest Kierownikiem Zakładu Dydaktyki Wychowania Fizycznego, a od roku 2014 Kierownikiem Katedry Dydaktyki Wychowania Fizycznego. Od 1994 roku jest członkiem Rady Wydziału Wychowania Fizycznego, a w kadencji 1999-2002 był członkiem Senatu Akademii. W okresie od 2002 do 2012 roku pełnił obowiązki Sekretarza Rektora, a od 2012 roku Doradcy Rektora ds. Organizacyjnych. W lutym 2016 roku został wybrany do pełnienia funkcji Prorektora ds. Nauczania na kadencję 2016-2020.  W latach 1997 - 1999 był członkiem Sekcji Uczelni Wychowania Fizycznego Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego.

Za osiągnięcia w działalności zawodowej uzyskał wiele wyróżnień:  laureat nagrody I stopnia w Ogólnopolskim Konkursie Fundacji Prof. dr hab. Romana Trześniowskiego Dla Młodych Nauczycieli Akademickich i Pracowników Naukowo-Badawczych (w roku 1995); laureat I nagrody w Ogólnopolskim Konkursie im. Prof. dr hab. Bogdana Czabańskiego na Najlepszą Publikację Naukową w Zakresie Dydaktyki Wychowania Fizycznego (w roku 2006); wielokrotne nagrody Rektora Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne; Srebrna Odznaka Zasłużonego Działacza Ligi Obrony Kraju (1986); Srebrny Krzyż Zasługi (1996); Medal 60-lecia Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu (2006); Odznaka Zasłużonego dla Sportu na Dolnym Śląsku (2008).

Jest członkiem International Association of Sport Kinetics oraz Czeskiego Towarzystwa Naukowego Kinantropologii. Ma żonę Iwonę, córki Agnieszkę i Wiktorię oraz synów Olafa i Borysa. Interesuje się malarstwem i muzyką. Ulubione sporty to narciarstwo, koszykówka i tenis.