Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Youtube Twitter Instagram LinkedIn Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Rada Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu

Informacje kontaktowe

 

Działalność

Skład Rady Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu
na kadencję 2020 - 2024 

Przewodniczący Rady, 

Dziekan:       
Dr hab. Tadeusz Stefaniak, prof. AWF

Prodziekani

Dr hab. Jarosław Domaradzki, prof. AWF
Dr hab. Dariusz Mroczek, prof. AWF
Dr hab. Aneta Stosik-Sołtyk
Dr hab. Marta Wieczorek, prof. AWF

Pracownicy posiadający tytuł profesora oraz kierownicy zakładów:

Prof. dr hab. Jan Chmura
Prof. dr hab. Zofia Ignasiak
prof. dr hab. Adam Kawczyński
Prof. dr hab. Tadeusz Koszczyc
Prof. dr hab. Gabriel Łasiński
Prof. dr hab. n. med. Marek Mędraś
Prof. dr hab. Juliusz Migasiewicz
Prof. dr hab. Krzysztof Maćkała
Prof. dr hab. Andrzej Pawłucki
Prof. dr hab. Andrzej Rokita
Prof. dr hab. Małgorzata Sekułowicz
Prof. dr hab. Teresa Sławińska-Ochla
Prof. dr hab. Małgorzata Słowińska-Lisowska
Prof. dr hab. Krystyna Zatoń
Prof. dr hab. Marek Zatoń
Dr hab. Ryszard Bartoszewicz, prof. AWF
Dr hab. Eugenia Murawska-Ciałowicz, prof. AWF
Dr hab. Piotr Oleśniewicz, prof. AWF
Dr hab. Bogdan Pietraszewski, prof. AWF
Dr hab. Marek Rejman, prof. AWF
Dr hab. Małgorzata Sobera, prof. AWF
Dr hab. Jacek Stodółka, prof. AWF
Dr Ireneusz Cichy
Dr Piotr Zarzycki

Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Dydaktyki:

Dr hab.  Jadwiga Pietraszewska, prof. AWF

Przewodniczący Wydziałowej Komisji Jakości Kształcenia:

Dr hab. Jarosław Fugiel, prof. AWF

Studenci:

Magdalena Kimel
Barbara Chodyniecka
Jakub Gajewski