Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Youtube Twitter Instagram LinkedIn Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Rada Wydziału Fizjoterapii

Działalność

Skład Rady Wydziału Fizjoterapii AWF we Wrocławiu
na kadencję 2020 - 2024 

 

Prof. dr hab. Anna SKRZEK – Przewodnicząca Rady Wydziału Fizjoterapii, Dziekan

Prof. dr hab. Krystyna ROŻEK-PIECHURA  - Prodziekan

Dr Dorota  WÓJTOWICZ - Prodziekan

 

Prof. dr hab. n. med. Piotr DZIĘGIEL

Prof. dr hab. inż. Felicja FINK-LWOW

Prof. dr hab. Anna JASKÓLSKA

Prof. dr hab. Artur  JASKÓLSKI

Prof. dr hab. Dariusz  KAŁKA

Prof. dr hab. Michał  KUCZYŃSKI

Prof. dr hab. Jarosław MARUSIAK

Prof. dr hab. Krzysztof A. SOBIECH

Prof. dr hab. Marek  WOŹNIEWSKI

Dr hab. Waldemar ANDRZEJEWSKI, prof. Uczelni

Dr Dagmara CHAMELA-BILIŃSKA

Dr hab. Ewa  DEMCZUK-WŁODARCZYK, prof. Uczelni

Dr hab. Ryszard JASIŃSKI, prof. Uczelni

Dr hab. Krzysztof KASSOLIK, prof. Uczelni

Dr hab. Iwona MALICKA, prof. Uczelni

Dr Łukasz PAWIK

Dr Agnieszka PISULA-LEWANDOWSKA

Dr hab. Bożena OSTROWSKA, prof. Uczelni

Dr hab. Tomasz SIPKO, prof. Uczelni

 

Studenci:

Kamila JAJE

Jakub JĘDRZYCHOWSKI

Alicja JUSZCZAK

 

Osoby zaproszone z głosem doradczym

Dr hab. Małgorzata  MRAZ, prof. Uczelni - Kierownik Szkoły Doktorskiej