Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Youtube Twitter Instagram LinkedIn Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Rada Kolegium Naukowego

Działalność

Skład Rady Kolegium Naukowego

Przewodniczący:

1. Prof. dr hab. Krzysztof Maćkała    
                           
Zastępcy Przewodniczącego:

2. Dr hab. Waldemar Andrzejewski, prof. AWF           
3. Dr hab. Eugenia Murawska-Ciałowicz, prof. AWF  
                       
Członkowie Kolegium z tytułem profesora:

4. Prof. dr hab. Adam Kawczyński
5. Prof. dr hab. Jarosław Marusiak                                                        
6. Prof. dr hab. Andrzej Rokita 
7. prof. dr hab. Krystyna Rożek-Piechura                                                         
8. Prof. dr hab. Anna Skrzek                                                                 
9. Prof. dr hab. Małgorzata Słowińska-Lisowska      
                           
Dyrektor Szkoły Doktorskiej:

10. Dr hab. Małgorzata Mraz, prof. AWF    
                              
Członkowie Kolegium zatrudnieni na stanowisku profesora Uczelni:

11. Dr hab. Paweł Chmura, prof. AWF                                                   
12. Dr hab. Wioletta Dziubek-Rogowska, prof. AWF 
13. Dr hab. Katarzyna Kisiel-Sajewicz, prof. AWF 
14. Dr hab. Marek Konefał, prof. AWF                                                
15. Dr hab. Joanna Kowalska, prof. AWF                                            
16. Dr hab. Iwona Malicka, prof. AWF                                                
17. Dr hab. Bogdan Pietraszewski, prof. AWF      
18. Dr hab. Alicja Rutkowska-Kucharska, prof. AWF                         
19. Dr hab. Joanna Szczepańska-Gieracha, prof. AWF 
20. Dr hab. Sławomir Winiarski, prof. AWF