Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Youtube Twitter Instagram LinkedIn Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Prorektor ds. Organizacyjnych i Współpracy z Otoczeniem

dr Ireneusz Cichy

Urodził się 24 stycznia 1977 roku w Nowej Rudzie. Absolwent Zespołu Szkół nr 1 w Nowej Rudzie.  Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, na kierunku wychowanie fizyczne (specjalność menadżer sportu). Po zakończeniu studiów w 2002 roku rozpoczął pracę w Katedrze Zespołowych Gier Sportowych AWF Wrocław jako asystent. W 2004 roku ukończył studia podyplomowe na Uniwersytecie Wrocławskim „Nauczyciel kształcenia zintegrowanego. Po uzyskaniu stopnia doktora nauk o kulturze fizycznej w 2010 roku został zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Zespołowych Gier Sportowych. Pełnił i pełni wiele funkcji w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu: Kierownik Zespołu Gier Edukacyjnych z Piłką, Kierownik Zakładu Zespołowych Gier Sportowych (od września 2020 roku), Kierownik Biura Promocji Uczelni AWF Wrocław, Rzecznik Prasowy Uczelni, Sekretarz Rektora, Przewodniczący komitetu organizacyjnego Festynu Rekreacyjno-Sportowego „Przewietrz się na Olimpijskim z AWF Wrocław” – od 2017 roku, Przewodniczący komitetu organizacyjnego „Inauguracja roku akademickiego” i „Święto Uczelni” – od 2016 roku, Przewodniczący komitetu organizacyjnego konferencji „15 lat z EDUballem – zakładane a rzeczywiste efekty wykorzystania piłek edukacyjnych EDUball – 2017”.

W latach 2002-2004 pracował jako nauczyciel wychowania fizycznego w Zespole Szkół w Rakoszycach, a w latach 2004-2017 był nauczycielem w Gimnazjum nr 40 we Wrocławiu. Od 2010 roku jest dyplomowanym nauczycielem wychowania fizycznego.

Jest instruktorem koszykówki, kulturystyki, odnowy biologicznej i badmintona.

Jest autorem lub współautorem ok. 50 publikacji naukowych. Wielokrotnie brał czynny udział w międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych, dotyczących aktywności fizycznej dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Autor skryptów w języku polskim i angielskim (Zeszyty edukacyjne programu Mały Mistrz – gry i zabawy z EDUBALLAMI; 100 Games and Exercises of BRAINBALL’S). Jest także współautorem nowej specyfikacji piłek edukacyjnych „EDUball” / BRAINball.

Jego zainteresowania naukowe dotyczą rozwoju psychomotorycznego dzieci w wieku szkolnym oraz rozwoju motorycznego i somatycznego zawodników gier zespołowych.

Brał udział w pracach zespołu składającego się z pomysłodawców piłek edukacyjnych, które doprowadziły do sprzedaży licencji (na 5 lat) firmie PALOS SPORTS  Inc. 11711 S. Austin Ave. Alsip, Illinois 60803 z USA na wytwarzanie i dystrybucję (w ramach komercjalizacji wyników badań) na terenie USA, Kanady i Unii Europejskiej piłek edukacyjnych dawniej znanych pod nazwą eduball / EDUball a obecnie BRAINball. 

Jego działania dydaktyczne związane są z przygotowaniem studentów do zawodu nauczyciela wychowania fizycznego i instruktora sportu (gry i zabawy edukacyjne z piłami, koszykówka, piłka siatkowa, unihokej).

Prowadzi zajęcia ze studentami wszystkich w ramach przedmiotów (Gry i zabawy z piłkami edukacyjnymi, koszykówka, piłka siatkowa, unihokej, ćwiczenia siłowe).

Jest członkiem European Colage of Sport Sciences i Międzynarodowego Towarzystwa Naukowego Gier Sportowych. Współpracuje w ramach stowarzyszeń: Szkolny Związek Sportowy „Dolny Śląsk” – członek Zarządu i Wrocławski Szkolny Związek Sportowy – członek Zarządu.

Doświadczenie dydaktyczne i naukowe:

Odbył pobyt stażowy w Deutsche Sporthochschule w Koln, w ramach Programu Sokrates-Erasmus. Współprowadził regularne zajęcia praktyczne z wykorzystaniem piłek edukacyjnych EDUball, o nazwie „Educational balls „eduball”” w wymiarze 30 godzin, na tej prestiżowej niemieckiej uczelni.

Od 2014 roku współpracuje ze Szkolnym Związkiem Sportowym w ramach realizacji ogólnopolskiego Programu „Mały Mistrz”. Popularyzacja w latach 2014-2016, ideę wykorzystania piłek „eduball” podczas szkoleń zorganizowanych na Dolnym Śląsku oraz w całym kraju (Kraków, Poznań, Konin, Siedlce, Łódź, Toruń), które skierowane były do nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej oraz wychowania fizycznego.

W latach 2014-2020 przeprowadził kilkadziesiąt szkoleń, warsztatów i pokazów, dzięki którym nauczyciele pracujący na I etapie edukacji mogli rozwijać swoje kompetencje w zakresie ćwiczeń, gier i zabaw, także edukacyjnych z piłką.

Realizuje wspólnie ze SZS „Dolny Śląsk”, cykl spotkań dla dzieci z województwa dolnośląskiego pod nazwą „Eduball’owy zawrót głowy”, który jest formą edukacyjną i popularyzacyjną wykorzystania piłek edukacyjnych EDUball / BRAINball dla dzieci i nauczycieli klas I-III szkoły podstawowej.

Był zapraszany jako prelegent do udziału w wielu konferencjach i szkoleniach dla nauczycieli akademickich, nauczycieli wychowania fizycznego i edukacji wczesnoszkolnej organizowanych m.in. przez Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, czy PWSZ w Koninie.

W latach 2017-2019 odbył staże zagraniczne, dydaktyczne i naukowe, m.in. w Singapurze (I am Kids, Experience – Educate Foundation u Tan Swee Kheng, Ph.D, gdzie również prowadził zajęcia z piłkami edukacyjnymi EDUball w Physical Education & Sports Science w National Institute of Education u Prof. Balasekarana Govindasamy, na Tajwanie (National Taiwan Sport University u Ju, Yan-Yinga, Ph.D.) i w University of North Georgia, podczas, których przedstawiane były możliwości wykorzystania piłek edukacyjnych wśród dzieci w młodszym wieku szkolnym.

W 2018 r. dwukrotne odbył wyjazdy stażowe do USA: pierwszy raz w ramach programu ERASMUS + (University of Wisconsin - River Falls), gdzie współprowadził ćwiczenia praktyczne dla studentów z wykorzystaniem piłek edukacyjnych EDUball, natomiast drugi raz na zaproszenie  organizatorów konferencji Secondary & Elementary  Administrator’s Summit – (10-13. 06. 2018 South Padre Island, Texas), gdzie wspólnie z prof. Rokitą poprowadził zajęcia z piłkami edukacyjnymi EDUball.

Prowadził zajęcia ruchowe z EDUballami dla studentów i uczniów szkół podstawowych, m.in.: w Singapurze (w National Institute of Education oraz Grace Orchard School) w USA (w University of Wisconsin - River Falls oraz Greenwood Elementary School w River Falls), oraz na Tajwanie (w National Taiwan Sport University oraz Wen-Shing School w Taipei), University of North Georgia, University of Central Florida oraz podczas SHAPE America National Convention & Expo in Tampa (11-13.04.2019), która jest największą konferencją szkoleniową dla nauczycieli wychowania fizycznego w USA.

Jest również organizatorem i współorganizatorem wielu szkoleń, konferencji i wydarzeń o charakterze edukacyjnym i sportowo-rekreacyjnym.

Nagrody i wyróżnienia

  • 2016 - Nagroda zespołowa Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia dydaktyczne (wspólnie z prof. Rokitą i dr. Rzepą),
  • 2016 - Wyróżnienie w plebiscycie „Belfer roku” przyznawanym każdego roku przez Wrocławski Szkolny Związek Sportowy dla najlepszego nauczyciela wychowania fizycznego we Wrocławiu,
  • 2019 - Odznaczenie Prezydenta Wrocławia „Wrocław z wdzięcznością – Wratislavia Grato Animo” za szczególne osiągnięcia dla Wrocławia (popularyzację i prowadzenie badań z wykorzystaniem piłek edukacyjnych BRAINball / EDUball / edubal, za prowadzenie szkoleń dla nauczycieli wychowania fizycznego oraz edukacji wczesnoszkolnej z wykorzystania piłek edukacyjnych, jak również sprzedaż licencji na wytwarzanie i dystrybucję piłek edukacyjnych).
  • 2020 - Nagroda Zespołowa Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za „Znaczące osiągnięcia w zakresie działalności wdrożeniowej”, które związane były ze sprzedażą, firmie Palos Sports z USA, licencji na produkcję i dystrybucję piłek edukacyjnych EDUball / BRAINball na terenie USA, Kanady oraz Unii Europejskiej oraz związaną z nią komercjalizacją wyników badań,
  • wielokrotnie nagradzany przez Rektora AWF we Wrocławiu za działalność dydaktyczną i organizacyjną.

Prywatnie: mąż Joanny i tata dwóch córek, Aleksandry i Zuzanny.

Hobby: sport - gry zespołowe (koszykówka i piłka nożna), biegi (ukończył 10 maratonów i ponad 20 półmaratonów); historia; muzyka i podróże.