Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Youtube Twitter Instagram LinkedIn Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą

Prof. dr hab. Małgorzata Słowińśka-Lisowska

Jest absolwentką XIV Liceum Ogólnokształcącego we Wrocławiu oraz Akademii Rolniczej (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy) Wydziału Technologii Żywności. Bezpośrednio po studiach podjęła pracę na Akademii Wychowania Fizycznego w Zakładzie Biochemii. W roku 1990 uzyskałam stopień doktora nauk o kulturze fizycznej.

W latach 1991-1992 przebywała na stażu naukowym na Uniwersytecie Kentucky, Wydział Toksykologii, Lexington, USA oraz w Kampamii Immunodiagnostycznej, Serex, Inc., Maywood, USA. Odbyła też staż na Uniwersytecie Potchestroomse, na Wydziale Biokinetyki, Rekreacji i Sportu w Republice Południowej Afryki.

Stopień doktora habilitowanego nauk o kulturze fizycznej uzyskała w 2004 roku, a tytuł profesora w 2011 roku.   

Obszar jej zainteresowań naukowych to zagadnienia związane z endokrynologią wysiłku fizycznego, biochemicznymi aspektami aktywności fizycznej oraz dietetyką sportową.

Jest autorem lub współautorem ponad 150 publikacji oraz trzech podręczników akademickich. Prace jej autorstwa/współautorstwa do tej pory były cytowane ponad 250 razy. 

Wielokrotnie brała czynny udział w konferencjach międzynarodowych i krajowych. Prace jej autorstwa były ponad 100 razy cytowane w piśmiennictwie światowym.

Jest członkiem: komitetu redakcyjnego czasopisma posiadającego IF (Journal of Human Kinetics). Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej,European College of Sport Science (ECSS) oraz International Society of Exercise and Immunology (ISEI).

Od 2017 roku jestem członkiem Rady  Naukowej Instytutu Sportu-Państwowego Instytutu Naukowego. 

W latach 2008-2012 pełniła funkcję Prodziekana ds. Nauki na Wydziale Wychowania Fizycznego. Od 2013 pełnię funkcję Prodziekana ds. Badań Naukowych na Wydziale Nauk o Sporcie. Natomiast od roku akademickiego 2016/2017 pełni funkcję Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą.

Od 2013 roku jest też kierownikiem Katedry Biologicznych Podstaw Sportu na Wydziale Nauk o Sporcie.

Przez wiele lat współpracowała ze sportem wyczynowym, między innymi w takich dyscyplinach, jak: lekkoatletyka, judo, piłka koszykowa, siatkowa oraz nożna. Interesuję się muzyką jazzową oraz turystyką górską.