Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Youtube Twitter Instagram LinkedIn Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Prodziekani

Prodziekan ds. Nauczania na kierunku Wychowanie Fizyczne

dr hab. Marta Wieczorek, prof. AWF

Prodziekan ds. Nauczania na kierunku Turystyka i Rekreacja

dr hab. Dariusz Mroczek, prof. AWF

Prodziekan ds. Nauczania na kierunku Sport

dr hab. Jarosław Domaradzki, prof. AWF

Prodziekan ds. Studenckich

dr hab. Aneta Stosik - Sołtyk