Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Youtube Twitter Instagram LinkedIn Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

mgr inż. Jarosław Mazur

mgr inż. Jarosław Mazur
Stanowisko: Główny Specjalista (1/2 etatu)
Pełnomocnik Rektora ds. Środowiskowej Legitymacji Elektronicznej
Pokój
055 budynek P2

Koordynowanie bieżącej ekspolatacji i rozwoju sieci komputerowej.
Koordynacja bieżących zakupów sprzętu komputerowego dla wszystkich jednostek uczelni.
Pełnienie funkcji Pełnomocnika Rektora do spraw Elektronicznej Legitymacji Studenckiej