Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Youtube Twitter Instagram LinkedIn Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Dziekanat Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu

Informacje kontaktowe

51-612 Wrocław
ul. Paderewskiego 35
Hala Wielofunkcyjna, pok. 72

Godziny urzędowania Dziekanatu:
  • poniedziałek, wtorek, środa, piątek w godz. 10.00–13.00
  • czwartek - nieczynne

Sekretariat

mgr Izabela Jędrysiak - specjalista ds. administracyjnych

Sekretariat Zakładu Nauk Społecznych czynny w dniach:

poniedziałek  11.10-15.00
środa  11.10-15.00
czwartek  11.10-15.00
piątek  7.00-15.00

 

Hala Wielofunkcyjna, pok. 72, (Sekretariat Dziekanatu WFiS)
Pawilon P-3, pok. 104, tel. 71 347 3334 (Sekretariat Zakładu Nauk Społecznych)

Pracownicy - sprawy studenckie

mgr Dominika Tyszecka - specjalista

studia stacjonarne WF

Hala Wielofunkcyjna pok. 9
Anna Skrzypczyk - referent administracyjny

studia stacjonarne TIR, studia stacjonarne WF

Hala Wielofunkcyjna pok. 9
mgr inż. Jadwiga Krajewska - starszy specjalista

studia stacjonarne WF, studia niestacjonarne  WF

Hala Wielofunkcyjna pok. 9
mgr Hanna Naleśniak - specjalista

sporządzanie dyplomów i suplementów
wydawanie zaświadczeń absolwentom

Hala Wielofunkcyjna-pokój 72

Studia doktoranckie

mgr inż. Anna Koziatek - specjalista ds. administracyjnych

e-mail: anna.koziatek@awf.wroc.pl

Codziennie (bez sobót i niedziel)
w godzinach 9:00-14:00

 

Witelona 25, pokój 206
prof. dr hab. Tadeusz Koszczyc - Kierownik Studiów Doktoranckich Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu

Konsultacje: 

Studenci i doktoranci, którzy chcą skorzystać  z konsultacji w systemie zdalnym,
przesyłają na mój adres mailowy prośbę w dzień przed terminem konsultacji.

Rok akademicki 2022/23 semestr zimowy

  • Środa:     10.30 -`12.30
ul. Witelona 25, pok. 206a

Działalność

Godziny urzędowania  Dziekanatu:
  • poniedziałek, wtorek, środa, piątek w godz. 10.00–13.00
  • czwartek - nieczynne