Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Youtube Twitter Instagram LinkedIn Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Dziekan Wydziału Fizjoterapii

Prof. dr hab. Anna Skrzek

Profesor w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w  dyscyplinie nauk o kulturze fizycznej. Równolegle z pracą naukową i dydaktyczną na uczelniach - praca zawodowa w specjalistycznych jednostkach służby zdrowia, jako specjalista rehabilitacji ruchowej i fizjoterapii. 

Pracując na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu od 1981 roku, łączy pracę naukową i dydaktyczną z bardzo wieloma funkcjami w AWF Wrocław, pracą społeczną w organizacjach naukowych, stowarzyszeniach, fundacjach. Prorektor AWF Wrocław przez dwie kadencje, obecnie Dziekan Wydziału Fizjoterapii (2016 – 2020) do chwili obecnej, kierownik Katedry Fizjoterapii w Dysfunkcjach Narządu Ruchu oraz kierownik Zakładu Fizjoterapii w Ortopedii, Traumatologii i Reumatologii.  

Studia na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu (Wydział Rehabilitacji Ruchowej) ukończyła w 1980 roku, doktorat uzyskała w1988 roku, stopień doktora habilitownego w 2006 a tytuł profesora w 2016. Wypromowała 7 doktorów i była promotorem wielu prac magisterskich oraz licencjackich. Autorka ponad 195 oryginalnych prac naukowych (w tym 97 streszczeń), 10 książek,  uczestniczka licznych polskich i zagranicznych konferencji. Była członkiem 68 komitetów naukowych polskich i międzynarodowych konferencji naukowych, a w 9 przewodniczącą tych komitetów. Główne kierunki jej zainteresowań dotyczą rehabilitacji medycznej, fizjoterapii, krioterapii, gerontologii i geriatrii oraz diagnostyki narządu ruchu. Redaktor monografii naukowych i podręczników: „Zastosowanie niskich temperatur w biomedycynie” Wrocław 2012,  „Ocena zmian inwolucyjnych wybranych aspektów kondycji biologicznej osób starszych” Wrocław 2012, „Biomedyczne zastosowanie termowizji” Wrocław 2014, „Encyklopedia starości, starzenia się i niepełnosprawności” Katowice 2017, „Aktywny senior – Człowiek spełniony” Warszawa 2018, „Fizjoterapia w geriatrii. Podstawy i nowe trendy” Warszawa 2019.

Inicjatorka powstania Oddziału Dolnośląskiego Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego, którego jest Przewodniczącą (2007-2020, do chwili obecnej). Wiceprzewodnicząca Polskiego Towarzystwa Krioterapii (2015-2020, do chwili obecnej), a wcześniej (1996-2002) Sekretarz Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Kriomedyczne. W latach 1996-2002 Przewodnicząca  Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii. Współzałożyciel i Redaktor Naczelny czasopisma naukowego „Gerontologia Współczesna Alter Ego Seniora”. Współpracuje ze środowiskiem senioralnym, były członek Wrocławskiej Rady Ds. Seniorów  przy Prezydencie Wrocławia. Wybrana na członka Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej PAN (2011-2023) oraz członka Komisji Ergonomii Wieku Podeszłego Oddziału PAN we Wrocławiu (2019-2022).

Uhonorowana indywidualnymi i zbiorowymi nagrodami oraz odznaczeniami państwowymi: Nagroda Zespołowa Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki za osiągnięcia naukowe za - Stworzenie i wdrożenie do rehabilitacji komory niskotemperaturowej dla krioterapii całego ciała - 1997; Nagroda indywid. II st. Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za rozprawę habilitacyjną - 2007; Srebrny Krzyż Zasługi - 2001; Złoty Krzyż Zasługi - 2009; Medal Komisji Edukacji Narodowej – 2013. Ponadto wielokrotne nagrody Rektora AWF we Wrocławiu; Złota Odznaka UTW w UWr -Za wybitne zaangażowanie na rzecz UTW - 2006; Medal 60-lecia AWF we Wrocławiu- 2006; Medal 70-lecia AWF we Wrocławiu - 2016; Medal UWr z okazji Jubileuszu 30-lecia UTW we Wrocławiu - 2006; Medal Zasłużonych dla AWF we Wrocławiu - 2009; Medal 15-lecia Wydziału Fizjoterapii - 2010; Statuetka - Przyjaciel Seniorów - 2018; Nagroda z okazji 30-lecia powstania w Polsce pierwszej komory kriogenicznej – 2019.

Informacje kontaktowe