Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Youtube Twitter Instagram LinkedIn Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

dr Dorota Wójtowicz

dr Dorota Wójtowicz
Stanowisko: Prodziekan ds. Studenckich
Pokój
2/28, 2/63
Dorota Wójtowicz

W 1994 roku ukończyła studia wyższe na Wydziale Wychowania Fizycznego AWF we Wrocławiu na kierunku Rehabilitacji Ruchowej uzyskując dyplom z wyróżnieniem magistra rehabilitacji ruchowej.W 2002  roku uzyskała stopień doktora nauk o kulturze fizycznej. W 2012 zdobyła uprawnienia nauczyciela terapii zajęciowej (projekt ENOTE). W 2020 ukończyła studia podyplomowe „Psychologia Zarządzania” na Uniwersytecie Wrocławskim

Pracę naukowo-dydaktyczną rozpoczęła w 1994 roku w Zakładzie Pediatrii Społecznej i Rehabilitacji Dzieci w Instytucie  Rehabilitacji AWF we Wrocławiu pracując do 2003 roku na stanowisku asystenta, od 2003 do chwili obecnej na stanowisku adiunkta w Zakładzie Diagnostyki w Dysfunkcjach Narządu Ruchu w Katedrze Fizjoterapii i Terapii Zajęciowej w Dysfunkcjach Narządu Ruchu Wydziału Fizjoterapii.

W roku 2017 i 2019 otrzymała najwyższe wyróżnienie dla nauczyciela od studentów „Perła Roku”, uzyskane w konkursie Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego AWF we Wrocławiu. Za działalność dydaktyczną w październiku 2019 roku otrzymała Medal Komisji Edukacji Narodowej.

Jest autorką i współautorką 44 publikacji naukowych (polskich i zagranicznych). Działalność naukowa koncentruje się wokół problemów badawczych dotyczących: diagnostyki funkcjonalnej i programowania fizjoterapii w pediatrii; schorzeń neurologicznych dzieci ; metod rehabilitacji leczniczej; obiektywizacji metod oceny motoryki spontanicznej niemowląt i dzieci; terapii zajęciowej ze szczególnym uwzględnieniem obszaru pediatrii. Wypromowała 54 magistrów fizjoterapii

Warsztat naukowo-badawczy  doskonaliła poprzez udział w stażach: w Przyklinicznej Poradni Pediatrii Społecznej w I Katedrze Pediatrii i Klinice Alergologii oraz Kardiologii Akademii Medycznej we Wrocławiu 1994/95;  w Palacký University - Katedra Telesne Kultury i Katedra Fizjoterapii w Ołomuńcu – 1996; w Deutsche Akademie für Entwicklungs- Rehabilitation e.v. im Kinderzentrum München 1998/99; w Greckiej Demokracji - Drugi Okręgowy System Zdrowia Centralnej Macedonii w Szpitalu im. Papanikolou- Oddział Fizjoterapii; w Hogeschool van Amsterdam, Holandia - 2010; w Kula Lumpur, w Malezji – Malaysia Training Center, Amirs Gym 2014 and w Singapore - Camp for Children 2014.

Ukończyła wiele kursów podyplomowych  w zakresie diagnostyki i terapii dzieci.

Posiada duże doświadczenie praktyczne – jako fizjoterapeuta, zdobyte w: Przyklinicznej Poradni Zaburzeń Rozwojowych Dzieci I Katedry i Kliniki Pediatrii Akademii Medycznej we Wrocławiu, w Przychodni Fundacji „Promyk Słońca”, „Lux Med.”.

Pełniła wiele funkcji organizacyjnych, uczelnianych i wydziałowych, między innym funkcje: członka, sekretarza, zastępcy kierownika, przewodniczącej i koordynatora Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, opiekuna studentów, członka: Wydziałowej Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Egzaminu Praktycznego,  Podkomisji Oceny Wyników Egzaminu Teoretycznego,  senackiej Komisji  ds. Oceny Funkcjonowania Administracji , Wydziałowej  Komisji ds. Jakości Kształcenia, członka
i przewodniczącej Komisji Egzaminu Dyplomowego Licencjackiego, członka Komitetu Organizacyjnego VIII Międzynarodowych Dni Fizjoterapii. W latach 2006 – 2012 oraz 2016 -2020 była członkiem Senatu a w 2013 – 2020 członkiem Rady Wydziału Fizjoterapii. W latach 2016-2020 pełniła funkcję prodziekana.

W ramach działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej współpracuje ze środowiskiem wrocławskim z Uniwersytetem Medycznym, z Dolnośląską Szkołą Wyższą,  z  Szkołą Wyższą Psychologii  Społecznej, z Wyższą Szkołą Zarządzania „Copernicus”, z Fundacją „Promyk Słońca” i „Ostoja”, z ZOL w Jaszkotlu – prowadząc szkolenia, warsztaty  i wykłady w ramach studiów podyplomowych, sympozjów i konferencji.