Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Youtube Twitter Instagram LinkedIn Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

dr hab. Dariusz Mroczek prof. AWF

dr hab. Dariusz Mroczek
prof. AWF
Stanowisko: Profesor uczelni, Kierownik Zakładu Motoryczności Człowieka
Pełnomocnik Rektora ds. Mobbingu
Pokój
Pawilon P2, pok. 243
Dariusz Mroczek

Urodzony w 1975 r. Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu na kierunku Wychowanie Fizyczne, specjalność trenerska.  W 2011 r. uzyskał stopień doktora nauk o kulturze fizycznej Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, następnie w roku 2018 tytuł doktora habilitowanego.

Trener II klasy w siatkówce halowej i plażowej

W Akademii Wychowania Fizycznego pracuje od 2000 roku:

  • w latach 2000-2005 - Asystent w Zakładzie Piłki Siatkowej w Katedrze Zespołowych Gier Sportowych, Obecnie Adiunkt w Katedrze Biologicznych i Motorycznych Podstaw Sportu,
  • w latach 2005-2007 – Asystent w Zakładzie Motoryczności Gracza w Katedrze Zespołowych Gier Sportowych,
  • w latach 2008-2012 – Wykładowca w Zakładzie Treningu Motoryczności w Katedrze Motoryczności Sportowca,
  • w latach 2012-2016 - Adiunkt w Zakładzie Treningu Motoryczności w Katedrze Motoryczności Sportowca,
  • od 2016 i obecnie - Adiunkt Zakładzie Treningu Motoryczności w Katedrze Biologicznych i Motorycznych Podstaw Sportu.

Funkcje i działalność naukowa, dydaktyczna i organizacyjna pełniona na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu:

  • Pełnomocnik Rektora ds. Mobbingu,
  • Współorganizator   cyklu „Złotych Wykładów” (Prof. Krystyna Nazar, Prof. Sang Duk Oh, Prof. Mark Latash, Prof. Pascal Madeleine, Prof. Jurgen Freiwald, Tomasz Majewski, Andrzej Person,
  • Współorganizator  czterech Ogólnopolskich Konferencji Edukacyjnych organizowanych przez Katedrę Zespołowych Gier Sportowych oraz Katedrę Motoryczności Sportowca Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu,

W latach 2011 - 2017 promotor kilkunastu prac magisterskich i licencjackich na Wydziale Nauk o Sporcie AWF we Wrocławiu,

Od roku 2008 prowadzi zajęcia z następujących przedmiotów:  Motoryczność Sportowca, Monitorowanie zdolności motorycznych w warunkach wysiłku startowego, Kształtowanie i kontrola zdolności szybkościowych, Trening personalny, Trening funkcjonalny, Kształtowanie i diagnozowanie zdolności koordynacyjnych, Kształtowanie i monitorowanie zdolności wytrzymałościowych, siłowych i szybkościowych, Specjalistyczne warsztaty trenerskie, Trening regeneracyjny.

Wyróżnienia i nagrody:

  • 2015 r. - ocena wyróżniająca za działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną w latach 2013-2014 - publikacja 9 prac naukowych o łącznej punktacji 90 pkt KBN i sumarycznym IF równym 3,136,
  • 2018 r. -- indywidualna nagroda I stopnia za działalność naukowo-dydaktyczną.