Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Youtube Twitter Instagram LinkedIn Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Centrum Historii Uczelni

Informacje kontaktowe

52-612 Wrocław
ul. Paderewskiego 35
Pawilon P-2

Pracownicy

dr Regina Kumala - Adiunkt dydaktyczny
Pełnomocnik Rektora ds. Uniwersytetu Trzeciego Wieku
Kierownik Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Metodyka szkolnego wf, aktywność ruchowa osób starszych, edukacja zdrowotna, pedeutologia


Konsultacje w semestrze zimowym 2022/2023:

wtorek - 10.00-11.30

środa - 13.00-14.30

ul. Witelona 25, pok. 314

Działalność

Centrum Historii Uczelni
powołanie i zakres działalności

 

Decyzjami Senatu Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu z dnia 26 września 2002 r. oraz 25 października 2002 r. powołane zostały:

Centrum Historii Uczelni oraz Senacka Komisja Historii AWF

Założycielem i głównym organizatorem Centrum Historii Uczelni był nieżyjący już prof. dr hab. Bogdan Czabański, którego ideą było utworzenie, wzorem innych uczelni, Muzeum Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Był On również pierwszym przewodniczącym Senackiej Komisji Historii Uczelni.

Po śmierci Profesora funkcję przewodniczącego Senackiej Komisji Historii AWF pełnili kolejno: dr Ryszard Jezierski, prof. dr hab. Zbigniew Naglak, dr hab. Lesław Kulmatycki, prof. AWF i obecnie dr hab. Ryszard Jasiński, prof. AWF.

Natomiast pracownicy administracyjni, od początku istnienia Centrum Historii, to: Elżbieta Radziwon (od 2002), dr Henryk Nawara (2004-2020) oraz dr Regina Kumala (od 2019).

Centrum Historii Uczelni zajmuje się gromadzeniem, zabezpieczaniem oraz udostępnianiem dokumentacji źródłowej, fotografii i eksponatów o wartościach historycznych oraz wszelkich materiałów związanych z powstaniem, rozwojem i działalnością Uczelni. Centrum dokumentuje na bieżąco osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i sportowe (dyplomy, medale, odznaczenia itp.), a także przechowuje i zabezpiecza materiały poświęcone wybitnym postaciom oraz istotnym wydarzeniom naszej Uczelni.

Od 2009 roku zostają wydawane Zeszyty Historyczne (roczniki) poświęcone zasłużonym postaciom Szkoły bądź istotnym wydarzeniom (m.in. 70.leciu Uczelni, 2016). Przygotowano i wydano również szereg innych publikacji jubileuszowych m.in.: Księga Profesorów AWF we Wrocławiu, Absolwenci Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 1949-2015, Nasza Słoneczna Uczelnia, Wspomnienia Absolwentów SWF-WSWF-AWF we Wrocławiu i in.

Rokrocznie organizowane są okolicznościowe wystawy fotograficzne, natomiast w holu budynku mieści się stała ekspozycja prezentująca materiały archiwalne dot. powstania i rozwoju Uczelni.

Centrum posiada w swoich zbiorach kserokopie wielu dokumentów historycznych dotyczących pierwszych lat działalności Uczelni, zbiór ponad 30 tys. fotografii (historycznych i aktualnych), m.in. kserokopie odręcznych życiorysów profesorów byłego Studium Wychowania Fizycznego i inne pamiątki. Cennym materiałem są również zachowane kroniki z życia studenckiego oraz na bieżąco dokumentowane wywiady z zasłużonymi postaciami Szkoły (głównie w zapisie magnetowidowym).

Tradycją stały się organizowane przez Centrum Historii coroczne spotkania opłatkowe Rektora z Seniorami Szkoły oraz inne spotkania związane z Ich jubileuszami, których celem jest kultywowanie pamięci o wydarzeniach i zasłużonych postaciach Uczelni.

Centrum Historii Uczelni jest otwarte dla każdego, kto chciałby zapoznać się z historią Uczelni. Odbywają się tu również zajęcia dydaktyczne z Historii Kultury Fizycznej w ramach realizacji tematu poświęconego historii Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Zasoby materiałów są udostępniane zainteresowanym do wglądu, na zasadach określonych przez Centrum. Centrum propaguje również swoją pracę oraz historię AWF Wrocław poprzez publikowanie informacji i materiałów w Życiu Akademickim, Biuletynie Absolwentów, Stowarzyszeniu Muzeów Uczelnianych, mediach społecznościowych i in.

Historia jest wartością, dzięki której kształtuje się przyszłość. Obowiązkiem jest więc przechowywanie tego, co pozostało po ludziach, którzy tę historię tworzyli. Docelowo więc, planuje się utworzenie Muzeum AWF we Wrocławiu oraz rozbudowanie zaplecza Centrum Historii z magazynem na eksponaty i inne zebrane materiały.

Senacka Komisja Historii Akademii:

Przewodniczący:

  • dr hab. Ryszard Jasiński, prof. AWF Wrocław

Członkowie: 

  • dr hab. Małgorzata Mraz, prof. AWF Wrocław
  • dr hab. Anna Romanowska-Tołłoczko, prof. AWF Wrocław
  • dr hab. Wojciech Wiesner, prof. AWF Wrocław
  • dr Regina Kumala
  • dr Andrzej Nowak
  • dr Rafał Szubert