Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Youtube Twitter Instagram LinkedIn Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

dr Agnieszka Pisula-Lewandowska,

dr Agnieszka Pisula-Lewandowska,
Stanowisko: Prorektor ds. Studenckich i Sportu Akademickiego
Agnieszka Pisula-Lewandowska,

Urodziła się 14.04.1974 r w Ostrowie Wlkp. W roku 1993 ukończyła z wyróżnieniem III Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wlkp. Jest absolwentką Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, kierunku Fizjoterapia. W 1998 r. uzyskała dyplom mgr fizjoterapii z wynikiem bardzo dobrym z wyróżnieniem. Bezpośrednio po studiach rozpoczęła kolejny etap kształcenia na studiach doktoranckich Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Od 2001 roku pracowała na stanowisku asystenta w  Zespole Fizykoterapii, Masażu i Belneoklimatologii na Wydziale Fizjoterapii AWF we Wrocławiu. Stopień naukowy doktora nauk o kulturze fizycznej uzyskała w 2004 roku na podstawie dysertacji doktorskiej na temat „Wpływu zabiegów krioterapii ogólnej i sauny na stabilność postawy ciała”. Od października 2004 roku rozpoczęła pracę na stanowisku adiunkta. Równocześnie była wykładowcą przedmiotu rehabilitacja, na Międzywydziałowym Studium Muzykoterapii, Akademii Muzycznej we Wrocławiu, oraz prowadziła zajęcia na studiach podyplomowych Menedżer SPA z zakresu wybranych zagadnień z fizjoterapii w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała pracując na stanowisku fizjoterapeuty w Warsztatach Terapii Zajęciowej „Wspólnota” i Świetlicy Terapeutycznej „Alternatywa” dla osób dorosłych, upośledzonych umysłowo, oraz na stanowisku Kierownika Rehabilitacji w Przychodni „Optimed” we Wrocławiu. Przez kilka lat była także przedstawicielem firmy farmaceutycznej Solvay Pharma. W roku 2005 ukończyła studia podyplomowe  „Zarządzanie w ochronie zdrowia" ze specjalnością "Zarządzanie jednostką opieki zdrowotnej” na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu na Wydziale Gospodarki Narodowej. Współpracowała z Wydziałem Zdrowia Urzędu Miejskiego Wrocławia w ramach programu „Przeciwdziałanie skutkom stresu zawodowego – zdrowie to radość, pogoda życia”. W latach 2006–2008 była kierownikiem Pracowni Krioterapii i kierownikiem Zespołu Agencyjnego Ubezpieczeń Zdrowotnych w Inter Polska. Przez wiele lat prowadziła prywatny gabinet fizykoterapii i masażu „Habilitas”. W latach  2012-2016 pełniła funkcję Prodziekana ds. Nauczania na Wydziale Fizjoterapii. Od 23.08. 2016 jest vice-Prezesem KS AZS-AWF Wrocław. 

Dorobek naukowo-badawczy obejmuje ponad 70 prac z zakresu fizjoterapii i kosmetologii. Współpracowała z Wydawnictwem Forum w ramach czasopisma „Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja”. Jest członkiem Rady Naukowej czasopisma Kosmetologia Estetyczna. Stworzyła założenia (plan i program studiów) do kierunku kosmetologia na Wydziale Fizjoterapii AWF we Wrocławiu i była pełnomocnikiem dziekana ds. kierunku kosmetologia. Odbyła staż naukowy we Francji w Centrum Rehabilitacji i Reedukacji Funkcjonalnej w Kerpape. Była stypendystką Ministra Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki za swoje osiągnięcia w STN. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Medycyny Fizykalnej i Balneoklimatologii oraz Polskiego Towarzystwa Krioterapii.