Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Youtube Twitter Instagram LinkedIn Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Terminarz

Terminarz oceny śródokresowej w roku 2022:

 1. Złożenie kompletu dokumentów przez Doktorantów II roku w Sekretariacie Szkoły Doktorskiej do 30.06.2022r. (wersja papierowa, wersja elektroniczna)
 2. Przekazanie dokumentów w wersji papierowej i/lub elektronicznej (do uzgodnienia) przewodniczącemu i członkom Komisji  Oceny Śródokresowej do 20.07.2022r.
 3. Zapoznanie się Komisji z dokumentami doktorantów  i dokonanie wstępnej oceny do 01.09.2022r.
 4. Posiedzenie Komisji w trybie bezpośrednim lub zdalnym do 09.09.2022r. (część jawna i część niejawna), (szczegółowy termin do uzgodnienia z przewodniczącym).
 5. Ogłoszenie decyzji oceny śródokresowej do 15.09.2022r.
 6. Odwołanie od decyzji Komisji na wniosek doktoranta, w terminie 2 tyg. od otrzymania decyzji.

Wykaz dokumentów do oceny śródokresowej

 1. IPB
 2. Autoreferat
 3. Sprawozdania doktorantów z realizacji IPB sem. 1-4
 4. Opinia promotora o realizacji IPB
 5. Wnioski ewaluacyjne