Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Youtube Twitter Instagram LinkedIn Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Zarządzenia

 • Zarządzenie Rektora nr 59/2022 z dnia 6 czerwca 2022 r. w sprawie: ustalenia terminarza Szkoły Doktorskiej w roku akademickim 2022/2023

 

 • Zarządzenie Rektora nr 15/2022 z dnia 14 lutego 2022 r. w sprawie: określenia limitu przyjęć na pierwszy rok kształcenia w Szkole Doktorskiej w roku akademickim 2022/2023.

 

 • Zarządzenie Rektora nr 52/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie: zmiany składu Rady Szkoły Doktorskiej Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

 

 • Zarządzenie Rektora nr 40/2021 z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego w ramach rekrutacji kandydatów do Szkoły Doktorskiej w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu na rok akademicki 2021/2022.

 

 • Zarządzenie Rektora nr 15/2021 z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie: określenia limitu przyjęć na pierwszy rok studiów w Szkole Doktorskiej w roku akademickim 2021/2022

 

 • Zarządzenie nr 58/2020 z dnia 23. czerwca 2020 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego w ramach rekrutacji kandydatów do Szkoły Doktorskiej w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu na rok akademicki 2020/2021

 

 • Zarządzenie nr 4/2020 z dnia 13. stycznia 2020 r. w sprawie: określenia limitów przyjęć na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu w rok akademickim 2020/2021

 

 • Zarządzenie nr 86/2019 z dnia 17. października 2019 r. w sprawie:  wysokości stypendium doktoranckiego dla doktorantów kształcących się w Szkole Doktorskiej 

 

 • Zarządzenie nr 58/2019 z dnia 1. lipca 2019 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego w ramach rekrutacji kandydatów do Szkoły Doktorskiej w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu na rok akademicki 2019/2020

 

 • Zarządzenie nr 57/2019 z dnia 1. lipca 2019 r. w sprawie:  powołania Rady Szkoły Doktorskiej Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

 

 • Zarządzenie nr 34/2019 z dnia 9. maja 2019 r. w sprawie: powołania dyrektora szkoły doktorskiej Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

 

 • Zarządzenie nr 30/2019 z dnia 17. kwietnia 2019 r. w sprawie: utworzenia szkoły doktorskiej w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

 

 • Zarządzenie nr 13/2019 z dnia 7. lutego 2019 r. w sprawie: powołania zespołu ds. przygotowania założeń Szkoły doktorskiej