Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Youtube Twitter Instagram LinkedIn Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Uchwały

 • Uchwała nr 10/2022 z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie: określenia zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej w roku akademickim 2022/2023.

 

 • Uchwała nr 16/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie: zmiany Regulaminu Szkoły Doktorskiej w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

 

 • Uchwała nr 28/2021 z dnia 15 kwietnia 2021 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania postępowań w sprawie nadania stopnia doktora w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

 

 • Uchwała nr 4/2021 z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie: zatwierdzenia Ramowego Planu Szkoły Doktorskiej w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu na rok akademicki 2021/2022

 

 • Uchwała nr 02/2019 z dnia 24. października 2019 r. w sprawie: zasad przeprowadzania postępowania o nadanie stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego w dyscyplinie nauki o kulturze fizycznej

 

 • Uchwała nr 6/2020 z dnia 27. lutego 2020 r. w sprawie:  zatwierdzenia Ramowego Planu Szkoły Doktorskiej w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu na rok akademicki 2020/2021

 

 • Uchwała nr 5/2020 z dnia 27. lutego 2020 r. w sprawie:  określenia zasad rekrutacji do szkoły doktorskiej w roku akademickim 2020/2021

 

 • Uchwała nr 40/2019 z dnia 27. czerwca 2019 r. w sprawie: zatwierdzenia efektów uczenia się w Szkole Doktorskiej w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

 

 

 • Uchwała nr 30/2019 z dnia 31. maja 2019 r. w sprawie: zmiany zasad rekrutacji do szkoły doktorskiej

 

 

 • Uchwała nr 27/2019 z dnia 23. maja 2019 r. w sprawie: określenia zasad rekrutacji do szkoły doktorskiej

 

 • Uchwała nr 24/2019 z dnia 23. maja 2019 r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu studiów w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu