Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Youtube Twitter Instagram LinkedIn Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Kontakt

Dyrektor szkoły Doktorskiej

dr hab. Małgorzata Mraz, prof. AWF
tel. 71 347 3153
e- mail:  malgorzata.mraz@awf.wroc.pl         

Konsultacje dla doktorantów:

  • Pawlilon P4, pok. 2/34:
    • wtorek 8:30 – 10:00
    • czwartek 8:30 – 10:00
  • Rektorat pok. 0/7 
    • środa 8:30 – 10:00

Sekretariat Szkoły Doktorskiej

mgr Anna Cierniak
tel. 71 347 3163, 609 109 764
e- mail: szkola.doktorska@awf.wroc.pl
adres: ul. Banacha 11 pok. 0/7, 51-617 Wrocław
(doktoranci przyjmowani są w pokoju 0/3)

Rada Szkoły Doktorskiej

Przewodniczący - Prof. dr hab. Tadeusz Koszczyc tadeusz.koszczyc@awf.wroc.pl

Członkowie:
dr hab. Katarzyna Kisiel-Sajewicz, prof. nadzw.
dr hab. Adam Kawczyński, prof. nadzw.
dr hab. Tomasz Sipko, prof. nadzw.
dr hab. Krzysztof Maćkała
dr hab. Dariusz Mroczek

Rada Samorządu Doktorantów

Przewodnicząca - mgr Natalia Danek natalia.danek@awf.wroc.pl
Wiceprzewodniczący – mgr Paulina Okrzymowska
Wiceprzewodniczący – mgr Amadeusz Bartoszek
Sekretarz – mgr Aleksandra Kowaluk
Członek – mgr Paweł Kozłowski
e-mail: rsd@awf.wroc.pl