Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Youtube Twitter Instagram LinkedIn Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Stypendia, Pomoc materialna

Opublikowano : 8 X 2018

Regulamin przyznawania stypendium doktoranckiego
uczestnikom I i II roku studiów doktoranckich
Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu,
w roku akademickim 2018/2019
(Zał. do Zarządzenia nr 59/2018)

Regulamin:Regulamin_stypendium_doktoranckie
 
Wniosek dla roku 1: wniosek_rok1

Wniosek dla roku 2: wniosek_rok2

 


Opublikowano dnia 19 IX 2018

W roku akademickim 2018/19 wnioski o stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, stypendium dla najlepszych doktorantów i zapomogi przyjmowane będą od 01 do 10 października 2018 roku w godz. 9:00 - 14:00 w Biurze Spraw Studenckich ul. Banacha 11 pok. 0/3.

Szczegółowa informacja  - skadanie_wnioskow_i_syst_kolejkowy__2018-19


Informacje publikowane przez Dział Spraw Studenckich
Wrocław, ul. Banacha 11/03

http://student.awf.wroc.pl/

Informacja o terminach zakończenia semestrów zimowego i letniego w roku akademickim 2017/2018 znajduje się na stronie z dokumentami do pobrania i terminarzami
 
Informacja dotyczy TYLKO  doktorantów pierwszego roku (nabór 2017/18)
 
 • Stypendium przyznawane doktorantom pierwszego roku (nabór 2017/18) na podstawie 
  ROZPORZĄDZENIA MINISTRA NAUKI i SZKOLNICTWA WYŻSZEGO  z dnia 9 sierpnia 2017 r.
  w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich  Rozporządzenie MNiSW
 • Termin składania wniosków w sekretariacie studiów doktoranckich (Wrocław, Witelona 25/206) upływa z dniem 5 X 2017 r.
 • Regulamin przyznawania stypendium doktoranckiego uczestnikom I roku studiów
  doktoranckich Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, w roku akademickim [Regulamin_przyznawania_stypendium_doktoranckiego_-_11.09.2017]
  2017/2018
 • ZARZĄDZENIE NR 55/2017 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu z dnia 13 września 2017 roku
  W sprawie: wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendium doktoranckiego uczestnikom I roku studiów doktoranckich Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
  w roku akademickim 2017/2018 [zarz._55]
 • Wniosek  [Załącznik_nr_1_do_Regulaminu_przyznawania_stypendium_doktoranckiego]
 • Informacja o przyznaniu albo nieprzyznaniu stypendium, o którym mowa wyżej, zostanie Państwu przesłana na wskazane przez Was skrzynki e-mail
  w dniu 10-10-2017 r.
 • Regulamin pomocy materialnej dla doktorantów

Rodzaje stypendiów na naszej Uczelni na dzień 2017-10-05


1. STYPENDIUM DOKTORANCKIE

Jest to stypendium, które pojawiło się na naszej uczelni dopiero w obecnym roku akademickim. Do tej pory zastępowało je zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej na dofinansowanie zadań projakościowych. Stypendium to obecnie mogą otrzymać TYLKO DOKTORANCI PIERWSZEGO ROKU na podstawie wyników rekrutacji. Otrzyma je 50% przyjętych doktorantów. Bardzo proszę o nie składanie podań i nie zadawanie pytań dotyczących tego stypendium kolejnych roczników, ponieważ to stypendium ich nie obowiązuje. Wnioski stypendialne przyjmowane są w sekretariacie SD.

2. STYPENDIUM SOCJALNE

Wszelkie potrzebne informacje zamieszczone są na portalu studenckim:

http://student.awf.wroc.pl/portal/

Proszę o wnikliwe zapoznanie się ze stroną internetową portalu. Ułatwi to pracę Paniom z Biura Spraw Studenckich ;)

3. STYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Wszelkie potrzebne informacje zamieszczone są na portalu studenckim:

http://student.awf.wroc.pl/portal/

4. ZAPOMOGI

Wszelkie potrzebne informacje zamieszczone są na portalu studenckim: http://student.awf.wroc.pl/portal/

5. STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW

Również wszelkie potrzebne informacje zamieszczone są na portalu studenckim: http://student.awf.wroc.pl/portal/

Proszę o WNIKLIWE zapoznanie się z Regulaminem umieszczonym na stronie portalu studenckiego. Warto przeczytać go ze zrozumieniem, aby uniknąć niepotrzebnych nerwów ;) Szczególnie proszę zwrócić uwagę na progi punktowe, które pojawiły się w tym roku akademickim. W przyszłym tygodniu roześlemy maila z najczęściej powtarzanymi błędami podczas wypełniania wniosków. Stypendium przyznawane na rok akademicki za osiągnięcia w poprzednim rok akademickim. Otrzymuje je do 30% doktorantów każdego roku. Komisja ustala progi i stawki na dany rok akademicki.

6. ZWIĘKSZENIE STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO Z DOTACJI PROJAKOŚCIOWEJ NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ PROJAKOŚCIOWYCH
Jest to stypendium przyznawane na rok kalendarzowy za osiągnięcia w poprzednim roku kalendarzowym. Regulamin dostępny będzie pod koniec 2017 roku. Wnioski składane będą na początku 2018 roku. Na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego stypendium to nie może być mniejsze niż 800 zł/miesiąc. Otrzymuje je do 30% doktorantów każdego roku.


7. STYPENDIUM MINISTRA
http://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-doktorantow-na-rok-akademicki-2017-2018.html

Wnioski na stypendia 2-6 przyjmowane są w Biurze Spraw Studenckich.

ul. Banacha 11, 51-617 Wrocław
tel. 71-347 – 31-31/71-347-31-63, fax 71-347-31-53
e-mail: stypendia@awf.wroc.pl
Terminy składania podań w Rektoracie w sprawie poszczególnych stypendiów:

25.09.2017r. - 13.10.2017r. - stypendium socjalne dla studentów i doktorantów
16.10.2017r. – 25.10.2017r. stypendium dla najlepszych doktorantów
16.10.2017r. - 27.10.2017r. -stypendium Rektora dla najlepszych studentów