Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Youtube Twitter Instagram LinkedIn Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Dokumenty do pobrania, terminarze

  • Temnin zakończenia semestru zimowego w roku akademickim 2017/2018 15 lutego 2018
  • Termin zakończenia semestru letniego w roku akademickim 2017/2018 30 czerwca 2018

    dla doktorantów którzy wszczynają przewód doktorski w semestrze letnim 15 lipca 2018 (po lipcowej Radzie Wydziału)

    dla doktorantów, którzy zamykają przewody doktorskie 29 września 2018 roku (po wrześniowej Radzie Wydziału)

Planowany harmonorgam zajęć na semestr zimowy
roku akademickiego 2015/16
załącznik 

PROGRAMY STUDIÓW DOKTORANCKICH

KRAJOWE RAMY KWALIFIKACJI

SPRAWOZDANIE SEMESTRALNE
 

Wykład autorski w semestrze letnim r.a. 2014/2015

Wykład autorski w dniach 23 i 24 kwietnia


Terminarze zajęć w semestrze letnimr.a. 2013/2014
[sem. letni rozliczamy do 30 czerwca2014 roku]


Terminarze zajęć w semestrze zimowym r.a.2013/2014
[sem. zimowy rozliczamy do 10 lutego 2014 roku]


Rozporządzenia i Regulaminy


Rekrutacja 2013/2014