Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Youtube Twitter Instagram LinkedIn Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Wykłady Interdyscyplinarne

 

Propozycje wykładów naukowych w roku akademickim 2019/2020:

Studium Generale

Wykłady odbywają się we wtorki w godzinach 17.15–19.15 w sali im. J. Czekanowskiego (Katedra Biologii Człowieka Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. Kuźnicza 35):

10 MARCA 2020
prof. dr hab. Andrzej Lange
Immunoterapia onkologiczna i leczenie celowane stanowią o postępie onkologii
1. Zdarzenia lekarskie i obserwacje naukowe dokumentujące znaczenie odporności w patomechanizmie raka
2. Obecność mutacji związanych z rozpoznaniem nowotworu stanowi o możliwości celowanej terapii
3. Wspomaganie odporności w leczeniu raka
4. Immunoterapia i celowana terapia współpracują w leczeniu nowotworów

17 MARCA 2020
Marek Dyżewski
Męka Pańska w muzycznym theatrum Jana Sebastiana Bacha
1. Słowo Ewangelii dopełnione muzyką
2. Kunszt retoryczny w akcie objawiania ukrytych znaczeń
3. Rola ewangelisty jako wyzwanie dla śpiewaka, mówcy i aktora w jednej osobie

24 MARCA 2020
prof. dr hab. Jan Biliszczuk
Ikony światowego mostownictwa
1. Mostowe ikony starożytności
2. Kształtowanie i technologia budowy mostów w ujęciu historycznym
3. Polityka a mosty
4. Najwybitniejsze mosty współczesności