Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Youtube Twitter Instagram LinkedIn Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Aktualności

Rok akademicki 2020/2021

Stypendium doktoranckie dla doktorantów III i IV roku - rok akademicki 2020/2021:

Lista_osób_rekomendowanych_do_przyznania_stypendium_doktoranckiego_w_roku_akademickim_2020-2021

 

 

 

 

Rok akademicki 2019/2020

Zasady składania sprawozdań za semestr letni 2019/2020:

Zasady składania sprawozdań - semestr letni

 

Zmiany w szkolnictwie wyższym w tarczy antykryzysowej 3.0:

Tarcza antykryzysowa 3.0

 

Uchwała nr 8/2020 z dnia 14 maja 2020 roku 
W sprawie: ustalenia trybu przeprowadzania poszczególnych czynności w przewodzie doktorskim w sytuacji epidemii COVID-19 w roku akademickim 2019/2020 w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu:

Uchwała nr 8.2020

 

UCHWAŁA NR 2/2019
Rady Kolegium Naukowego Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
z dnia 24. października 2019 roku
W sprawie: zasad przeprowadzania postępowania o nadanie stopnia naukowego doktora i doktora
habilitowanego w dyscyplinie nauki o kulturze fizycznej:

Uchwała_nr_2/2019

Załacznik nr 1 do_uchwaly 2/2019

 

 

 

 

 

 

Wykłady interdyscyplinarne

W dniach 12-14 listopada 2019 odbędą się wykłady interdyscyplinarne prowadzone przez PROFESSOR SHELLIE BOUDREAU - Aalborg Universitet

https://vbn.aau.dk/en/persons/111183

https://www.youtube.com/watch?v=wyxBdNCy86A

ZAGADNIENIA:

Sztuka prezentacji naukowej: nawiązywanie kontaktów na pograniczu nauki i biznesu, techniki prezentacji naukowej ukierunkowanej na zainteresowanie słuchaczy
Nowoczesne oprogramowanie w badaniach naukowych – NAVIGATE PAIN 

Terminy wykładów:

12.11.2019 r. godz. 12.00-15.00, P4, sala 2/3

13.11.2019 r. godz. 13.00-15.15, ul. Witelona 25, sala 205

14.11.2019 r. godz. 9.00-10.30, ul. Witelona 25, sala 205

 

Zapraszamy wszystkich doktorantów do uczestnictwa w wykładach.

Dla doktorantów II i III roku studiów wykłady są obowiązkowe.

Stypendium doktoranckie dla doktorantów II i III roku - rok akademicki 2019/2020

Lista osób rekomendowanych do przyznania stypendium doktoranckiego:

II rok

Pozycja
w rankingu
Nr albumu  Ilość punktów
1 43758 114,79
2 51399 70,83


III rok  

Pozycja
w rankingu
Nr albumu  Ilość punktów
1 42948 133,95
2 50244 38,95
3 46936 25,90
4 44171 22,95
5 39331 15,95

_________________________________________________________

Rok akademicki 2018/2019

Przyznawanie środków finansowych Krajowej Izby Fizjoterapeutów na rozwój naukowy

Krajowa Izba Fizjoterapeutów uruchomiła system grantowy dla fizjoterapeutów przyczyniających się do rozwoju nauki.
Pierwszy nabór wniosków odbywa się od dnia 1 maja 2019 roku, a następne co kwartał.


Dofinansowanie może obejmować: zwrot kosztów związanych ze zdobyciem kolejnego stopnia lub tytułu naukowego
(w postępowaniu przeprowadzanym z tzw. wolnej stopy) oraz zwrot nakładów finansowych na opłatę za publikację w czasopiśmie z listy filadelfijskiej w opcji pełnotekstowego darmowego dostępu (tzw. Open Access).
Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem:


https://kif.info.pl/program-przyznawania-srodkow-finansowych-na-rozwoj-naukowy/

Przepustki wjazdowe na teren AWF - rok 2019:

Z dniem 18.01.2019 roku nie przedłużone "wjazdówki" tracą ważność.
Prosimy o zgłaszanie się do pok. 25 w pawilonie P-1 w godzinach od 7:30 do 14:30 w celu ich przedłużenia. 
Przedłużenie ważności jest bezpłatne.
Od 21 stycznia 2019 roku będzie pobierana opłata za wjazd od osób, których wjazdówki tracą ważność.

 

Przepisy przejściowe dotyczące studiów doktoranckich oraz przewodów doktorskich

DOKTORANCI- STYPENDIA na rok akademicki 2018/19

 

Stypendium doktoranckie dla doktorantów I i II roku:

Regulamin_Stypendium_Doktoranckiego__I_i_II_rok_studiow_doktoranckich

Wniosek o stypendium _I_rok_SD

Wniosek o stypendium  II_rok_SD

 

______________________________________________________________

Wnioski o stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, stypendium dla najlepszych doktorantów i zapomogi przyjmowane będą

od 01 do 10 października 2018 roku w godz. 9:00 - 14:00 w Biurze Spraw Studenckich ul. Banacha 11 pok. 0/3.

Stypendia_2018.2019_Skadanie_wnioskw_i_system_kolejkowy

 

 

Egzaminy na studia doktoranckie - terminy:

1. Egzamin z języka angielskiego odbędzie się 17 września (poniedziałek) o godzinie 09:00 w budynku P-2 na terenie Stadionu Olimpijskiego (al. Paderewskiego 35), w Centrum Języków Obcych AWF, pokój 158.

2. Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się 21 września (piątek) o godzinie 09:00 w budynku P-4 na terenie Stadionu Olimpijskiego (al. Paderewskiego 35), sala 2/4.

 

 

Rekrutacja na 4-letnie stacjonarne studia doktoranckie na Wydziale Fizjoterapii na rok akademicki 2018/2019:

Termin składania dokumentów: od 1 czerwca do 13 września 2018 r.

Egzaminy odbędą się:

17 września 2018 - egzamin językowy

21 września 2018 - rozmowa kwalifikacyjna

 

_____________________________________

Rok akademicki 2017/2018

Wizyta prof. Lyn Holley w ramach Visiting Professors
W dniach 13-19.05 gościć będzie we Wrocławiu prof. Lyn Holley z Katedry Gerontologii University of Nebraska at Omaha. Wizyta Pani Profesor odbędzie się  w ramach programu visiting professor, funduszu Scientiae Vratislaviae, finansowanego ze środków miasta Wrocławia. Szczegółowy plan wizyty wraz z tematami wykładów, warsztatów i seminarium podany jest w załączeniu na plakacie.
Wszystkich zainteresowanych problematyką gerontologii serdecznie zapraszamy.

Program wizyty prof._Lyn M. Holley

 

 

 

 

 

Informacja dotycząca przepustek umożliwiających wjazd na teren Stadionu Olimpijskiego:

Informuję, że z dniem 22.01.2018 roku nie przedłużone "wjazdówki" tracą ważność.
Prosimy o zgłaszanie się do pok. 25 w pawilonie P-1 w godzinach od 7:30 do 14:30 w celu ich przedłużenia. Przedłużenie ważności jest bezpłatne.
Informuję równocześnie, że od 23 stycznia 2018 roku będzie pobierana opłata za wjazd od osób, których przepustki stracą ważność. Przepraszam za utrudnienia.

Kierownik Działu Administracyjno - Gospodarczego
Andrzej Raszowski

 

_____________________________________________________

Załącznik: Opis konkursu 2018, procedura złożenia wniosku, druk aplikacji

 

 
LISTA RANKINGOWA doktorantów I-go roku, którzy złożyli wnioski o stypendium doktoranckie na rok akademicki 2017/2018:

Lista_rankingowa wnioski o stypendium doktoranckie 2017.2018docx

 

 

Informacje dotyczące stypendium doktoranckiego dla uczestników I roku studiów doktoranckich AWF we Wrocławiu w roku akademickim 2017/2018:

Podania (wypełniony załącznik nr 1) dotyczące w/w stypendium należy składać w terminie do 5 października 2017 w sekretariacie studiów doktoranckich Wydziału Fizjoterapii (Budynek P-4, pokój 2/36)

 

 

 

Uroczysta Immatrykulacja doktorantów przyjętych na I rok studiów w roku akademickim 2017/2018 odbędzie się:
4 października o godzinie 8:30 w budynku AWF przy ulicy Witelona 25 we Wrocławiu, zbiórka o  godz. 8:15.

 

 

 

Rok akademicki 2016/2017

Zarządzenie nr 42/2017 Rektora AWF we Wrocławiu w sprawie ponoszenia opłat przez studentów studiów stacjonarnych, niestacjonarnych i doktorantów za świadczone usługi edukacyjne w roku akademickim 2017/2018

Zarządzenie_nr_42/2017

 

Zarządzenie nr 44/2017 Rektora AWF we Wrocławiu w sprawie zgłaszania trybu postępowania oraz ustalania okoliczności i przyczyn wypadków studentów i doktorantów Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, zaistniałych w czasie zajęć dydaktycznych. 

Zarządzenie_nr_44/2017

 

Zasady podziału dotacji na finansowanie badań naukowych młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich Wydziału Fizjoterapii w roku 2017:

docx Zasady podziału dotacji 

docx Zasady wydatkowania dotacji 

docx Załącznik A1 , docx Załącznik A2docx Załącznik A3 ,

docx Załącznik B1docx Załącznik B2 ,  docx Załącznik B3  docx Załącznik B4 

 

 

 

Dyżury Kierownika studiów doktoranckich
w semestrze zimowym 2017/2018:

dr hab. Małgorzata Mraz, prof. nadzw.

poniedziałki  9:00-10:30

czwartki       13:00-14:30

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------