Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Youtube Twitter Instagram LinkedIn Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Szkoła Doktorska

 


Rekrutacja 2022/2023 krok po kroku
1 sierpnia - 26 sierpnia do 8:00 Rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK)
1 sierpnia - 26 sierpnia do 10:00 Składanie kompletu dokumentów (ul. Banacha 11 pok. 0/3, po wcześniejszym uzgodnieniu - rekrutacja@awf.wroc.pl)
3 - 16 września Wstępna kwalifikacja kandydatów na podstawie złożonych dokumentów dotyczących osiągnięć naukowych
16 września

Sporządzenie listy rankingowej i wyłonienie 10 osób z największą liczbą punktów za osiągnięcia naukowe

LISTA

17 września - 22 września
Egzamin ustny z języka angielskiego  i rozmowa kwalifikacyjna.
23 września Lista rankingowa.

 

>>Zasady rekrutacji do Szkoły Doktorskiej w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu na rok akademicki 2022/2023


Lista placówek w województwie dolnośląskim,
które bezpłatnie wykonują badania lekarskie na studia w 2022 r.
Zaświadczenie i skierowanie do lekarza są dostępne w systemie rekrutacyjnym po zalogowaniu się i wskazaniu preferowanego kierunku kształcenia.

Uchwała nr 29/2019 z dnia 23. maja 2019 r.
w sprawie: 
uchwalenia Regulaminu szkoły doktorskiej w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Treść uchwały
Regulamin Szkoły Doktorskiej