Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Youtube Twitter Instagram LinkedIn Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Turystyka i Rekreacja

TURYSTYKA I REKREACJA

  

 

                                                                    Studia 3-letnie, I°  stopnia (licencjat)                                                         
- stacjonarne (dzienne),
- zaoczne (weekendowe).
Rekrutacja na podstawie wyników egzaminu maturalnego.

Specjalności

- Animator turystyki aktywnej
- Trener sportów rekreacyjnych
- Organizator przedsięwzięć turystycznych
- Organizator przedsięwzięć rekreacyjnych


TRYB POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

Ilość punktów rekrutacyjnych jest przyznawana na podstawie wyników egzaminu maturalnego z trzech przedmiotów na poziomie podstawowym lub rozszerzonym spośród: języka polskiego, języka obcego, matematyki, fizyki, biologii, chemii, geografii, historii. Podczas przyjęcia dokumentów następuje również weryfikacja danych wprowadzonych w systemie rekrutacyjnym (w przypadku zaniżenia lub zawyżenia wyniku egzaminu maturalnego może nastąpić przesunięcie na liście rankingowej). 

Za przedmiot maturalny zdany na poziomie:

rozszerzonym możesz uzyskać maksymalnie: 150 pkt (1%=1,5 pkt),
podstawowym możesz uzyskać maksymalnie: 100 pkt (1% = 1,0 pkt).

Punkty preferencyjne:
– 450 pkt – laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego,
– 450 pkt – za świadectwo „międzynarodowej matury” (IB) oraz „matury europejskiej” (EB),
– 100 pkt – międzynarodowy certyfikat językowy B2.

Jeśli zdawałeś maturę / egzaminy końcowe poza terenem Polski sprawdź przelicznik punktów dla dokumentów zagranicznych. Pamiętaj także o tłumaczeniu przysięgłym dokumentów!

Warunkiem przyjęcia na studia jest odpowiednio wysokie miejsce na liście rankingowej na podstawie wyników egzaminu maturalnego w ramach ustalonego limitu przyjęć, nie ma progów punktowych.


                                                              Studia 2- letnie, II° stopnia (magister)                                                             
- stacjonarne (dzienne),
- zaoczne (niestacjonarne).
 Rekrutacja na podstawie średniej arytmetycznej ocen z przebiegu studiów
i oceny końcowej z dyplomu ukończenia studiów I°  stopnia na dowolnym kierunku.

Specjalności:
- Menedżer Usług Turystycznych
- Menedżer Usług Rekreacyjnych

 

IDEALNY KANDYDAT:

- jest aktywny turystycznie i/lub rekreacyjnie
- lubi pracę z ludźmi
- łatwo nawiązuje kontakty i umie pracować w grupie
- jest gotowy na przygodę czekającą go podczas edukacji na kierunku Turystyka i Rekreacja


ABSOLWENT:

- posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje do pracy na dynamicznie zmieniającym się rynku turystyczno–rekreacyjnym w Polsce i na świecie,

- prowadzi własną działalność gospodarczą – biuro podróży, firmę eventową, fitness club, pensjonat, ośrodek wypoczynkowy,

- pracuje w prywatnym, państwowym i społecznym sektorze usług turystyczno-rekreacyjnych,

- może pracować jako menedżer turystyki, menedżer rekreacji, organizator przedsięwzięć turystycznych i rekreacyjnych, trener sportów rekreacyjnych,

nimator rekreacyjno-turystyczny, instruktor rekreacji w wybranych dyscyplinach, trener osiedlowy, wychowawca wypoczynku dzieci i młodzieży. pilot wycieczek oraz przewodnik osób i grup turystycznych.

 

 

DZIEKANAT:
ul. Paderewskiego 35
Hala Wielofunkcyjna
51-612 Wrocław
tel. 71 347 34 75
e-mail: dziekanat.wf@awf.wroc.pl