Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Youtube Twitter Instagram LinkedIn Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Terapia zajęciowa

TERAPIA ZAJĘCIOWA

    

Studia 3-letnie, I stopnia (licencjat)

- stacjonarne (dzienne),
- niestacjonarne w systemie ciągłym (od poniedziałku do piątku)
Rekrutacja na podstawie wyników egzaminu maturalnego

 

TRYB POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

Ilość punktów rekrutacyjnych jest przyznawana na podstawie wyników egzaminu maturalnego z jednego z przedmiotów na poziomie podstawowym lub rozszerzonym spośród: biologii, fizyki, chemii, matematyki. Podczas przyjęcia dokumentów następuje również weryfikacja danych wprowadzonych w systemie rekrutacyjnym (w przypadku zaniżenia lub zawyżenia wyniku egzaminu maturalnego może nastąpić przesunięcie na liście rankingowej). 

Za przedmiot maturalny zdany na poziomie:

rozszerzonym możesz uzyskać maksymalnie: 150 pkt (1%=1,5 pkt),
podstawowym możesz uzyskać maksymalnie: 100 pkt (1% = 1,0 pkt).

Punkty preferencyjne:
– 10 pkt otrzymują kandydaci legitymujący się świadectwem „międzynarodowej matury” (IB) oraz „matury europejskiej” (EB),
– 10 pkt otrzymują kandydaci za międzynarodowy  certyfikat znajomości języka obcego na poziomie B2 ,
– 150 punktów – laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego.

Jeśli zdawałeś maturę / egzaminy końcowe poza terenem Polski sprawdź przelicznik punktów dla dokumentów zagranicznych. Pamiętaj także o tlumaczeniu przysięgłym dokumentów!

Warunkiem przyjęcia na studia jest odpowiednio wysokie miejsce na liście rankingowej na podstawie wyników egzaminu maturalnego w ramach ustalonego limitu przyjęć, nie ma progów punktowych.

Studnia 2-letnie, II stopnia (magisterskie)

- stacjonarne (dzienne),
- niestacjonarne w systemie zaocznym (weekendowe)

Rekrutacja na podstawie średniej arytmetycznej ocen z przebiegu studiów i oceny końcowej z dyplomu ukończenia studiów I°  stopnia na kierunkach:

 • terapia zajęciowa, 
 • socjologia ze specjalnością praca socjalna, 
 • psychologia, 
 • pedagogika,
 • arteterapia, 
 • muzykoterapia, 
 • logopedia,
 • fizjoterapia, 
  pielęgniarstwo, 
 • położnictwo, 
 • ratownictwo medyczne,
 • lekarski,
 • dietetyka,
 • biologia człowieka
 • turystyka i rekreacja, 
 • sport, 
 • wychowanie fizyczne.

 

 

INFORMACJE O KIERUNKU

TERAPIA ZAJĘCIOWA to część nauk o zdrowiu w biopsychospołecznym ujęciu, zajmuje  się wieloaspektową rehabilitacją, poprawą dobrostanu fizycznego, psychicznego i społecznego osób i grup społecznych, poprzez wsparcie uczestnictwa w zajęciach uznanych przez osobę lub grupę społeczną, jako mające wartość i znaczenie. Jako sfera działań praktycznych oraz dyscyplina naukowa wymaga interdyscyplinarnego podejścia umożliwiającego podejmowania pracy. Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu jest jedną z pierwszych uczelni w Polsce kształcącą według systemu Europejskiej Sieci Terapii Zajęciowej w Szkolnictwie Wyższym (ENOTHE).

Archiwum wydarzeń zorganizowanych przez studentów kierunku Terapia Zajęciowa >> TUTAJ

Film nagrany przez naszych studentów: Terapia zajęciowa ich oczami 

 

DZIEKANAT:
51 – 612 Wrocław
al. I.J. Paderewskiego 35
Pawilon P- 4 teren Stadionu Olimpijskiego
tel.71 347-3028, 71 347-3078, 71 347-3073
e-mail: dziekanat.fizjoterapii@awf.wroc.pl