Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Youtube Twitter Instagram LinkedIn Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Kosmetologia

KOSMETOLOGIA

kosmetologia1.jpg kosmetologia3.jpg kosmetologia4.jpg

 

                                                                     Studia 3-letnie, I°  stopnia (licencjat)                                                        
- stacjonarne (dzienne),
- niestacjonarne w systemie ciągłym (od poniedziałku do piątku)
- zaoczne (weekendowe).
Rekrutacja na podstawie wyników egzaminu maturalnego.


TRYB POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

Ilość punktów rekrutacyjnych jest przyznawana na podstawie wyników egzaminu maturalnego z jednego z przedmiotów na poziomie podstawowym lub rozszerzonym spośród: biologii, fizyki, chemii, matematyki. Podczas przyjęcia dokumentów następuje również weryfikacja danych wprowadzonych w systemie rekrutacyjnym (w przypadku zaniżenia lub zawyżenia wyniku egzaminu maturalnego może nastąpić przesunięcie na liście rankingowej). 

Za przedmiot maturalny zdany na poziomie:

rozszerzonym możesz uzyskać maksymalnie: 150 pkt (1%=1,5 pkt),
podstawowym możesz uzyskać maksymalnie: 100 pkt (1% = 1,0 pkt).

Punkty preferencyjne:
– 10 pkt otrzymują kandydaci legitymujący się świadectwem „międzynarodowej matury” (IB) oraz „matury europejskiej” (EB),
– 10 pkt otrzymują kandydaci za międzynarodowy certyfikat znajomości języka obcego na poziomie B2,
– 150 punktów – laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego,
– 25 pkt otrzymują technicy usług kosmetycznych,
– 2 pkt za każdy udokumentowany rok pracy w pełnym wymiarze godzin w zawodzie (w sumie nie więcej niż 10 pkt).

Jeśli zdawałeś maturę / egzaminy końcowe poza terenem Polski sprawdź przelicznik punktów dla dokumentów zagranicznych. Pamiętaj także o tlumaczeniu przysięgłym dokumentów!

Warunkiem przyjęcia na studia jest odpowiednio wysokie miejsce na liście rankingowej na podstawie wyników egzaminu maturalnego w ramach ustalonego limitu przyjęć, nie ma progów punktowych.

 


                                                                  Studia 2- letnie, II° stopnia (magister)                                                         
- stacjonarne (dzienne),
- niestacjonarne w systemie ciągłym (od poniedziałku do piątku)
- zaoczne (weekendowe).
 Rekrutacja na podstawie średniej arytmetycznej ocen z przebiegu studiów i oceny końcowej z dyplomu ukończenia studiów I°  stopnia na kierunku Kosmetologia

 

 

IDEALNY KANDYDAT
- interesuje się zdrowiem,
- posiada zmysł estetyczny,
- lubi pracę z ludźmi,
- jest dokładny, odpowiedzialny i kulturalny.

 

ABSOLWENT
- pracuje jako kosmetolog w gabinecie,
- prowadzi własny gabinet,
- potrafi różnicować defekty skóry
- dobiera kosmetyki
- przeprowadza zabiegi z kosmetologii pielęgnacyjnej, leczniczej, anty-aging, zabiegi
upiększające, modelowania ciała
- wykonuje makijaż artystyczny
- posługuje się nowoczesną aparaturą kosmetyczną
- kreuje indywidualny wizerunek klienta.

 

 


 

DZIEKANAT:
51 – 612 Wrocław
al. I.J. Paderewskiego 35
Pawilon P- 4 teren Stadionu Olimpijskiego
tel.71 347-3028,
71 347-3078,
71 347-3073
e-mail: dziekanat.fizjoterapii@awf.wroc.pl