Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Youtube Twitter Instagram LinkedIn Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Fizjoterapia

FIZJOTERAPIA

  


                                                                     Studia 5– letnie, jednolite magisterskie                                                     

- stacjonarne (dzienne),
- niestacjonarne w systemie ciągłym (od poniedziałku do piątku).
Rekrutacja na podstawie wyników egzaminu maturalnego.

Po ukończeniu studiów absolwent musi przystąpić do Państwowego Egzaminu Fizjoterapeutycznego, aby uzyskać prawo wykonywania zawodu.


TRYB POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

Ilość punktów rekrutacyjnych jest przyznawana na podstawie wyników egzaminu maturalnego z jednego z przedmiotów na poziomie podstawowym lub rozszerzonym spośród: biologii, fizyki, chemii, matematyki. Podczas przyjęcia dokumentów następuje również weryfikacja danych wprowadzonych w systemie rekrutacyjnym (w przypadku zaniżenia lub zawyżenia wyniku egzaminu maturalnego może nastąpić przesunięcie na liście rankingowej). 

Za przedmiot maturalny zdany na poziomie:

rozszerzonym możesz uzyskać maksymalnie: 150 pkt (1%=1,5 pkt),
podstawowym możesz uzyskać maksymalnie: 100 pkt (1% = 1,0 pkt).

Punkty preferencyjne:
– 10 pkt otrzymują kandydaci legitymujący się świadectwem „międzynarodowej matury” (IB) oraz „matury europejskiej” (EB),
– 10 pkt otrzymują kandydaci za międzynarodowy certyfikat znajomości języka obcego na poziomie B2
– 150 punktów – laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego,
– 25 pkt otrzymują absolwenci 2- lub 2,5-letnich studiów medycznych kierunku fizjoterapia,
– 2 pkt za każdy udokumentowany rok pracy w pełnym wymiarze godzin w charakterze fizjoterapeuty (w sumie nie więcej niż 10 pkt).

Jeśli zdawałeś maturę / egzaminy końcowe poza terenem Polski sprawdź przelicznik punktów dla dokumentów zagranicznych. Pamiętaj także o tlumaczeniu przysięgłym dokumentów!

Warunkiem przyjęcia na studia jest odpowiednio wysokie miejsce na liście rankingowej na podstawie wyników egzaminu maturalnego w ramach ustalonego limitu przyjęć, nie ma progów punktowych.


IDEALNY KANDYDAT
- interesuje się zdrowiem i jakością życia,
- lubi pracę z ludźmi,
- jest wnikliwy i potrafi motywować,
- jest cierpliwy, empatyczny, obowiązkowy i uznaje zasadę, że małymi krokami można dojść do każdego celu.

 

ABSOLWENT
- pracuje w placówkach służby zdrowia, ośrodkach sportowych i gabinetach odnowy biologicznej,
- może prowadzić własną działalność fizjoterapeutyczną,
- rozpoznaje urazy,
- przeprowadza diagnostykę dla potrzeb fizjoterapii,
- planuje, przeprowadza oraz kontroluje proces fizjoterapii.

 

 

DZIEKANAT:
51 – 612 Wrocław
al. I.J. Paderewskiego 35
Pawilon P- 4 teren Stadionu Olimpijskiego
tel.71 347-3028, 71 347-3078, 71 347-3073
e-mail: dziekanat.fizjoterapii@awf.wroc.pl