Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Youtube Twitter Instagram LinkedIn Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Informacje dla kandydatów zagranicznych

ZASADY PRZYJMOWANIA OBCOKRAJOWCÓW NA STUDIA 


TUTAJ znajdziesz informacje na temat:
- zasad ogólnych,
- dokumentów potwierdzających wykształcenie,
- uznawalności dokumentów,
- zasad odpłatności za studia,
- pomocy stypendialnej.

 

WYMAGANE DOKUMENTY W PROCESIE REKRUTACJI CUDZOZIEMCÓW ORAZ OBYWATELI POLSKICH Z DOKUMENTAMI ZAGRANICZNYMI POTWIERDZAJĄCYMI WYKSZTAŁCENIE NA STUDIA W AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WE WROCŁAWIU

Powyższy dokument zawiera informacje:

- dla obywateli Polski, którzy ukończyli szkołę średnią zagranicą lub zdawali maturę EB lub IB
- dla cudzoziemców ubiegających się o przyjęcie na studia bezpłatne
- dla cudzoziemców ubiegających się o przyjęcie na studia płatne (podanie o przyjęcie na studia z pominięciem terminów rekrutacji jest dostępne TUTAJ)
 
Informacje dotyczące Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego
http://certyfikatpolski.pl
UWAGA!
Należy pamiętać, że do przyjęcia wymagany jest komplet dokumentów. W celu weryfikacji dokumentów/ustalenia procedur działania najlepiej skontaktować się wcześniej z Biurem Rekrutacji:
rekrutacja@awf.wroc.pl 


OPŁATA ROCZNA ZA STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022
dla kandydatów studiującąch w języku polskim na zasadach pełnej odpłatności

(zgodnie z ZARZĄDZENIEM nr 55/2020 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu z dnia 19. czerwca 2020 r.)

1. Fizjoterapia - 2.000 EURO,
2. Kosmetologia - 2.000 EURO,
3. Terapia Zajęciowia - 1.900 EURO,
4. Wychowanie Fizyczne - 1.500 EURO,
5. Turystyka i Rekreacja - 1.500 EURO
6. Sport - 1.500 EURO.

Numer konta do wpłat w EURO: PL 22 1240 3464 1978 0010 6321 0188

Zapisz

Zapisz