Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Youtube Twitter Instagram LinkedIn Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Wsparcie finansowe dla osób z mniejszymi szansami

Osoby (studenci i absolwenci) spełnijące kryteria ujęte w definicji "osób z mniejszymi szansami" otrzymymują w przypadku:

  • wyjazdów długterminowych - dodtkowa kwota: 250 EUR na każdy miesiąc pobytu 
  • wyjazdów krótkoterminowych - dodatkowa kwota:
    • jednorazowo 100 EUR na wyjazd jeśli wyjazd trwa od 5 do 14 dni
    • jednorazowo 150 EUR na wyjazd jeśli wyjazd trwa od 15 do 30 dni

Dodatkowo:
Osoby z niepełnosprawnością mogą ubiegać się o osobne dofinansowanie na pokrycie specjalistycznych kosztów związanych ze swoją niepełnosprawnością (pomoc opiekuna, rehabilitacje itp). Wymagany osobny wniosek, rozlicznie kosztów rzeczywistych.

Definicja "osób z miejszymi szansami" obejmuje

Grupa osób Kryterium, na podstawie którego uczelni dokona kwalifikacji
osoby z niepełnosprawnością Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności 
osoby ze  srodowiska uboższych Decyzja uczelni o przyznaniu stypendium socjalnego lub grupa studentów spełniająca kryteria określona w zarządzeniu rektora.
Dla absolwentów będą brane pod uwagę decyzje wydane na ostatnim roku studiów