Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Youtube Twitter Instagram LinkedIn Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Stypendium - praktyki

Stypendium Programu Erasmus jest dofinansowaniem CZĘŚCI kosztów związanych z pobytem za granicą, takich jak zakwaterowanie, utrzymanie, podróż. Kwota stypendium jest uzależniona od kosztów utrzymania w danym kraju, jest ustalana corocznie i zależy od środków przyznanych Polsce przez Komisję Europejska.

  • Wysokość stypendium w roku 2021/22 - Wyjazdy długoterminowe 
  GRUPA I

GRUPA II

GRUPA III
Kraj Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja

Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy

Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Macedonia, Rumunia, Słowacja, Słowenia,  Turcja, Węgry
Kwota miesięcznego stypendium [EUR] 670 600

 

  • Wysokość stypendium w roku 2021/22 - Wyjazdy krótkoterminowe
Długość pobytu Stawka dzienna
[EUR/dzień]
od 5 do 14 dni 70

od 15 do 30 dni

50