Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Youtube Twitter Instagram LinkedIn Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Oferty praktyk

Oferty praktyk przesyłane do Biura Programu Erasmus z zagranicznych instytucji, (przedsiębiorstw, firm, itp.), które można zrealizować w ramach Programu Erasmus.

Studenci zainteresowani daną ofertą powinny skontaktować się bezpośrednio ze wskazaną instytucją i dopełnić wszelkich formalności sprecyzowanych przez Biuro Programu Erasmus (patrz Regulamin wyjazdów na praktyki w ramach Programu Erasmus+ i ‘Krok po kroku - instrukcje dla studentów pragnących skorzystać z wyjazdu na praktyki w ramach Programu Erasmus+’).

Linki do stron internetowych, które mogą służyć jako wsparcie w poszukiwaniu przez studentów i uczelnie miejsc odbywania praktyk zagranicznych: 
http://www.praxisnetwork.eu/
https://erasmusintern.org/

Biuro Programu Erasmus Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z ewentualnego nawiązania współpracy z instytucjami.

Oferty na rok 2018/19
Dla studentów fizjoterapii - Ośrodek Uzdrowiskowy Lázně Teplice, Czechy

Dla studentów fizjoterapii -Rehabilitationszentrum Munchen, Niemcy

Oferty na rok 2019/20

Turystyka i Rekreacja