Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Youtube Twitter Instagram LinkedIn Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Dokumenty do pobrania

Regulamin wyjazdów na praktyki w ramach Programu Erasmus + 2019/20
Regulamin wyjazdów na praktyki w ramach Programu Erasmus + 2020/21

Regulamin organizacji i realizacji wyjazdów Programu Erasmus w latach 2021-2027

Uchwała Senatu Nr 3/2022 w sprawie: wprowadzenia Regulaminu organizacji i realizacji wyjazdów w ramach Programu Erasmus+ w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu w latach 2021-2027

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od stypendiów (wsparcia finansowego) otrzymywanych w programie Erasmus+
Zasady zaliczania semestru studiów w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu studentom uczestniczącym w Programie Erasmus+

Student kandydujący:

Formularz zgłoszeniowy
Zaświadczenie o średniej ocen
Oświadczenie dot. wcześniejszych wyjazdów w ramach Programu ERASMUS
Oświadczenie RODO

Opis instytucji przyjmującej
Learning agreement traineeships -BEFORE THE MOBILITY
Jak wypełnić LA - WSKAZÓWKI

Student wyjeżdżający:

Quality commitment / Karta jakości praktyki
Formularz danych bankowych
Upoważnienie studenta do przekazywania środków na rachunek innej osoby (jeśli dotyczy)
Oświadczenie
Green travel - deklaracja

Karta Studenta Erasmusa
Learning agreement traineeships - DURING THE MOBILITY


Student powracający:

Learning agreement traineeships - AFTER THE MOBILITY
Confirmation of stay
Karta zaliczeń
Green travel - potwierdzenie

Siła wyższa:

Procedura uznana siły wyższej
Wniosek o uznanie siły wyższej (wzór)

WYJAZDY W OKRESIE ZAGROŻENIA EPIDEMILOGICZNEGO COVID-19:

Zarządzenie nr 91/2020 Rektora AWF Wrocław
Załącznik nr 1 - wniosek o wyjazd za granicę
Procedura składania wniosku na podróż służbową poza granicę kraju w okresie pandemii COVID