Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Youtube Twitter Instagram LinkedIn Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Windesheim University of Applied Sciences, Holandia

Dr Kamila Czajka
Zakład Antropokinetyki, Katedra Biostruktury

W dniach 15-19 września 2019 roku uczestniczyłam w wyjeździe szkoleniowym do miasta Zwolle w Holandii, gdzie znajduje się Windesheim University of Applied Sciences. Ze strony uczelni przyjmującej przygotowano szczegółowy program, który w całości został zrealizowany. W trakcie pobytu uczestniczyłam w trzydniowym spotkaniu międzynarodowym ekspertów zajmujących się zagadnieniami aktywności fizycznej dzieci i młodzieży. Jednym z głównych punktów spotkania było omówienie międzynarodowych projektów, na temat których obszerne prezentacje wygłosili:

  1. Dorien Dijk „Keep Youngster Involved,
  2. Nicolette Schipper-van Veldhoven „Icoachkids”
  3. Arnold Bronkhorst „Sportparent.eu”

Aspekty naukowe, organizacyjne oraz praktycznego zastosowania prezentowanych w projektach zagadnień, były podstawą do obszernej dyskusji grona międzynarodowych ekspertów, w której czynnie uczestniczyłam.

W trakcie trwania wizyty na Uczelni Windesheim University of Applied Sciences (Zwolle, Netherlands), brałam także udział w warsztatach z kreatywnych metod pracy wykorzystywanych w realizacji projektów unijnych. Jednymi z ciekawszych metod  okazały się prace w mini zespołach multikulturowych (rozwiązywanie problemów złożonych z ekspertów z różnych krajów) oraz wykorzystanie dynamicznej metody World Cafe Method.

Podczas pobytu odbyłam spotkania z pracownikami naukowymi uczelni oraz trenerami z klubu sportowego Special Heroes prowadzącego działalność w murach uczelni. Miałam możliwość wizytowania zajęć sportowych prowadzonych przez holenderskich trenerów wykorzystujących w swojej pracy niekonwencjonalne metody treningowe z użyciem nietypowego sprzętu sportowego. Nawiązane podczas wyjazdu kontakty są podtrzymywane, planowana jest także dalsza bliska współpraca. Wyjazd w kontekście zawodowym uważam za zrealizowany w 100%, natomiast ze względu na ogrom wykonanej na miejscu pracy, która wypełniła mi dzień od rana do wieczora, niestety zabrakło czasu na podziwianie przepięknego i urokliwego miasteczka Zwolle.