Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Youtube Twitter Instagram LinkedIn Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Słowacja

Katedra Sportu Paraolimpijskiego

dr hab. Bartosz Bolach prof. AWF
prof. zw. dr hab. Eugeniusz Bolach

 

Program Erasmus + pozwolił nam na wyjazd do Bańskiej Bystrzycy na Słowacji w dniach 21-25 września 2019 roku. Jednostką goszczącą był Uniwersytet Mateja Bella, Faculta Filozoficka, Katedry Telesnej Vychovy a Sportu. W ramach wizyty nawiązaliśmy współpracę naukowo-dydaktyczną z pracownikami Katedry Telesnej Vychovy a Sportu. Zostały także przeprowadzone wykłady dla studentów i pracowników Uniwersytetu dotyczące adaptowanej aktywności fizycznej oraz sportu osób z niepełnosprawnościami. Przedstawione zostały zespołowe gry sportowe.  Studenci chętnie podejmowali dyskusje nt. sportu osób z niepełnosprawnościami w ramach sportu paraolimpijskiego, deflimpijskiego i olimpiad specjalnych. Byliśmy także uczestnikami Inauguracji roku akademickiego tejże Uczelni.

Zdobyte doświadczenie pozwoli na poszerzenie współpracy międzynarodowej pomiędzy Uczelniami partnerskimi. Na uwagę zasługuje podjęcie wspólnych przedsięwzięć naukowych z profesorami Uczelni Pavolem Bartikiem i Karolem Gornerem. Wzbogaci także warsztat pracy naukowo-dydaktycznej w naszej Uczelni.