Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Youtube Twitter Instagram LinkedIn Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Univerza v Ljubliani, Słowenia

dr Miłosz Kuśnierz 
dr Rafał Bugaj
Katedra Terapii Zajęciowej

Dzięki programowi Erasmus+ udało się nam wyjechać dwa razy do Słowenii.
Pierwszy raz obejmował okres 22.-26. października 2018 roku z dodatkowymi dniami na podróż 21 i 27 października. Wyjazd miał charakter dydaktyczny.

Drugi raz obejmował okres 11-15 marca 2019 roku z dodatkowymi dniami na podróż 10 i 16 marca. Wyjazd miał charakter treningowy.
W czasie wyjazdu dydaktycznego w październiku 2018 roku udało się nam zrealizować następujące elementy:

 1. Presentation – general information about AWF Wroclaw, Erasmus facts, success stories
 2. “Grey tsunami” and it's effects on societies and rehabilitation systems, lecture- multimedia presentation+workshop with demographic data technics
 3. Community based mental health in Poland; lecture- multimedia presentation+workshop CBMH OT Technics
 4. Tai chi as health gymnastics – proposal of leisure activity (with theoretical – lecture, and exercise part)
 5. Client-centered rehabilitation (lecture and workshop)
 6. Participation in Department activities: meeting with program coordinator and staff members
 7. Participation in Department activities: meeting with students.           

W ramach pracy ze studentami mieliśmy możliwość uczestniczenia w projekcie ergonomicznym łączącym studentów terapii zajęciowej z Uniwersytetu w Ljubljanie ze studentami architektury z Politechniki. Studenci mierzyli czas przechodzenia przez ulicę na głównych skrzyżowaniach stolicy, szerokość i położenie podjazdów w budynkach uniwersyteckich. Badali także dostępność publicznych środków transportu w Ljubljanie.

Oprócz zaplanowanych aktywności udało się nam wziąć udział we współorganizowanym przez Uniwersytet w Ljubljanie 9 Kongresie Słoweńskiego Towarzystwa Terapeutów Zajęciowych (ZDTS), gdzie zaprezentowaliśmy wyniki naszych badań, co zaowocowało publikacją: Kuśnierz M., Bugaj R., (2018) Occupational Therapy in Poland- A Paradigm Shift [w:] Zbornik prispevkov 9. Kongresa delovnih terapevtov Slovenje z recenzijo. Iz teorije v prakso, Ljubljana, 25. in 26. october 2018; urednica: Katarina Galof, ZDTS, Ljubljana, ISBN 978-961-6606-04-2, s. 54-68

W wolnym czasie udało się zobaczyć jedną z największych atrakcji Słowenii jaką jest jezioro Bled oraz zjeść nad jego brzegiem jeden z lokalnych przysmaków czyli kremówki.

Na pożegnanie organizatorzy zaprosili nas do jednego z lokali w Ljubljanie, gdzie zjedliśmy słoweńskie potrawy i mieliśmy okazję poznać słoweński folklor.

W czasie wyjazdu treningowego w marcu 2019 roku udało się nam zrealizować następujące elementy:

 1. Activity as the center of occupational therapy practice
 2. Canadian Model of Occupational Performance and Engagement - CMOP - E as a method of working with the Client          
 3. Relationship therapist- Client, allowing Client focus (Canadian Model of Client Centred Enablement - CMCE)          
 4. Canadian Practise Process Framework - CPPF                   
 5. Client Centered Practice       
 6. COPM Workshop     
 7. Occupational based practise and CMOP _E           
 8. Rehabilitation methods used in URI-SOČA (The University Rehabilitation Institute, Republic of Slovenia

Dzięki wizycie mogliśmy lepiej zapoznać się z pracą wiodącego ośrodka rehabilitacyjnego w Słowenii (URI-SOČA). Jesteśmy także jedynymi certyfikowanymi terapeutami z zakresu COPM w Polsce.

      

W czasie wyjazdu udało się również odwiedzić jaskinię Postojną (https://www.postojnska-jama.eu/en/) oraz zamek Predjama (https://www.postojnska-jama.eu/en/predjama-castle/). Jaskinia oraz zamek stanowią jedne z ciekawszych atrakcji Słowenii.