Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Youtube Twitter Instagram LinkedIn Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Universita degli Studi di Roma "Foro Italico", Włochy2

mgr Dawid Kutryn
Katedra Komunikacji i Zarządzania w Sporcie, Zakład Komunikacji Społecznej i Mediów

Maj A.D. 2019, Włochy, Miasto Siedmiu Wzgórz, akademickie dysputy. Te terminy będą kojarzyć mi się z debiutanckim wyjazdem w ramach programu Erasmus + do stolicy Italii na Universita degli Studi di Roma „Foro Italico”. Tydzień spędzony na tej Uczelni był czasem znakomitych doświadczeń, które mogą stanowić inspirację do dalszych działań uniwersyteckich. 

Podczas wyjazdu miałem okazję wielokrotnie obserwować zajęcia ze studentami realizującymi ścieżkę specjalizacji menedżerów sportowych. Należały do nich wykłady, ćwiczenia, spotkania seminaryjne. Podczas jednej z rozmów z pracownikami Uczelni zajmującymi się marketingiem sportowym, zaproponowano mi poprowadzenie zajęć z jedną z grup studenckich. Po chwilowym zaskoczeniu, chętnie się zgodziłem, dostrzegając w tym szansę na rozwój zawodowy i zdobycie nowego doświadczenia. Zaoferowałem obszar tematyczny, który jest mi najbliższy, czyli metodykę wystąpień publicznych, co spotkało się z dużym entuzjazmem wśród włoskich studentów. Moje wystąpienie w języku angielskim trwało ponad 60 minut i koncentrowało się na pozyskaniu i utrzymaniu uwagi słuchaczy podczas różnego rodzaju wystąpień. Tę moją dodatkową, spontaniczną aktywność podczas pobytu w Rzymie można określić mianem win-win. Słuchacze zgodnie przyznali, że nie mieli dotychczas żadnych warsztatów ukierunkowanych na skuteczne przemawianie publiczne, ja zaś mogłem przekazać swoją wiedzę praktyczną szerszemu audytorium.

Choć wszystkie składowe mojego pobytu w Rzymie oceniam bardzo wysoko, to za największą wartość dodaną postrzegam wymianę doświadczeń dydaktycznych oraz naukowych podczas niezliczonych rozmów z pracownikami rzymskiej Uczelni.

Całemu kompleksowi Uczelni niewysłowionego uroku dodaje fakt, że znajduje się on w bezpośrednim sąsiedztwie ze Stadionem Olimpijskim (momentalnie nasuwające się podobieństwo do naszej AWF Wrocław), na którym w 1960 roku odbyły się Letnie Igrzyska XVII Olimpiady. Do tego należy dodać urokliwie położone korty tenisa ziemnego oraz bieżnię lekkoatletyczną, nad którą górują monumentalne rzeźby. Na terenie całego kompleksu ma swoją siedzibę także Włoski Narodowy Komitet Olimpijski.

Na koniec pozostaje mi wysłać wyrazy zachęty wszystkim – którzy mają taką możliwość – do uczestnictwa w wymianach akademickich. Wspomnienia i doświadczenia wywiezione z Rzymu z pewnością pozostaną ze mną na bardzo długi czas, jak przystało na Wieczne Miasto.

Umiejscowiony na „Foro Italico” zegar odmierzający czas do Igrzysk w Tokio 2020 pracuje nieustannie. Mam nadzieję, że mój osobisty zegar już niebawem także zacznie wydzielać dni i godziny do kolejnej wymiany w ramach programu Erasmus+.