Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Youtube Twitter Instagram LinkedIn Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Universita degli Studi di Roma „Foro Italico”, Włochy1

dr hab. Paweł Chmura1
Katedra Zespołowych Gier Sportowych

dr Marek Konefał
Katedra Biologicznych i Motorycznych Podstaw Sportu

     Wyjazd w ramach programu Erasmus+, po raz kolejny, umożliwił nam nawiązanie współpracy z liczącym się w Europie ośrodkiem naukowym zajmującym się badaniami z zakresu gier zespołowych. Spędzony czas w Rymie w dużej części wykorzystaliśmy na analizę naszych projektów badawczych, projektów aktualnie realizowanych w „Foro Italico” oraz zaplanowanie przyszłych wspólnych działań naukowych. Profesor od którego otrzymaliśmy zaproszenie poświecił nam bardzo dużo czasu i wskazał kierunki nowoczesnych badań. Ponadto poznaliśmy metodykę przygotowania artykułów naukowych wymaganą do publikowania w prestiżowych czasopismach. Ustaliliśmy również, że w następnym miesiącu spotykamy się ponownie w celu uszczegółowienia pracy dążącej do wspólnej publikacji.

Podczas wyjazdu cały czas doskonaliliśmy nasze kompetencje językowe, poznaliśmy zaplecze laboratoryjne Uczelni, obserwowaliśmy realizowane badania z zakresu nauk o sporcie. Doskonaliliśmy umiejętności z zakresu prowadzenia zajęć w języku angielskim. Poznaliśmy wiele wartościowych i przyjaznych osób.

Poza sprawami naukowymi mieliśmy okazję zobaczyć starożytny i współczesny Rzym, z punktu widzenia rodowitego Rzymianina, co umożliwił nam Profesor osobiście oprowadzając nas po tym wspaniałym mieście. Poza zabytkowymi obiektami Universita degli Studi di Roma i Stadio Olimpico. Profesor pokazał nam miejsca do których nie trafia żaden turysta.

Wyjazd  w ramach Erasmus+ był dla nas wyjątkowym doświadczeniem podczas którego wiele się nauczyliśmy zarówno pod względem naukowym jak i poznawczym.