Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Youtube Twitter Instagram LinkedIn Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Universidade do Porto, Portugalia

Katedra Pływania
Dr hab. Marek Rejman

W dniach 23-27 września 2019 r. przebywałem na stażu dydaktycznym na Wydziale Sportu, Uniwersytetu w Porto. Z racji doświadczenia zawodowego staż odbywałem w Zakładzie Pływania i w Zakładzie Biomechaniki, którymi kieruje prof. Joao-Paulo Vilas-Boas. W ramach działań dydaktycznych przeprowadziłem zajęcia na pływalni, podczas których przedstawiłem autorską metodę nauczania techniki pływania delfinem. Uczestniczyłem także w zajęciach seminarium magisterskiego prof. J-P Vilas-Boas’a. Przedstawiłem problematykę badawczą z zakresu biomechaniki, podejmowaną w kierowanej przeze mnie Katedrze Pływania, Prowadziłem także seminaria poświęcone obiektywizacji metod oceny techniki pływania na różnych poziomach jej doskonalenia ze studentami studiów stacjonarnych i ze studentami studiów doktoranckich.

Intencją prowadzonych przeze mnie działań była promocja Naszej Uczelni, zarówno w aspekcie potencjału intelektualnego i badawczego, jak i wysokiej jakości oferty dydaktycznej dla studentów z Portugalii. Mam podstawy by sądzić, że AWF we Wrocławiu jest w Porto postrzegany bardzo poczytywanie w obu wskazanych aspektach. Osobiście, od lat współpracuje z prof. J-P Vilas-Boas’em na gruncie biomechanicznej analizy techniki pływania. Wymiernym efektem tej współpracy jest międzynarodowy przewód doktorski mgr Darii Rudnik prowadzony w kooperacji z Wydziałem Sportu, Uniwersytetu w Porto. Podobną wymowę mają także cykliczne zaproszenia mnie do udziału w ewaluacji jakości techniki pływania reprezentantów Portugali w pływaniu.

Należy podkreślić, że szeroka wymiana myśli naukowej jak i doświadczeń dydaktycznych, która od lat funkcjonuję pomiędzy jednoimiennym katedrami na obu Uczelniach  może funkcjonować tylko pod auspicjami Programu ERASMUS+. Obopólne, bardzo przyjazne relacje pomiędzy pracownikami stanowią podatny grunt do rozwijania współpracy na innych płaszczyznach. Gorąco zachęcam do aplikowania na wyjazdy szkoleniowe i dydaktyczne do Porto.