Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Youtube Twitter Instagram LinkedIn Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Universidade de Coimbra, Portugalia 1

Dr Aneta Demidaś
Dr Barbara Ratajczak
Zakład Fizykoterapii, Katedra Fizjoterapii

W dniach 06.06.2019 do 12.06.2019 w ramach programu Erasmus+ i Staff Mobility for Training Mobility Agreement gościłyśmy na Universidade de Coimbra na Wydziale Nauk o Sporcie i Wychowaniu Fizycznym. Osobą koordynującą nasz pobyt była Maria Gabriela Guimarães; bardzo kompetentna, miła i pomocna stypendystom. Podczas pobytu poznałyśmy metody pracy ze studentami na polu fizjoterapii uczelni partnerskiej. Przeprowadziłyśmy rozmowy ze studentami zainteresowanymi pobytem na naszej uczelni w ramach programu Erasmus. Poznałyśmy opinie studentów z Polski, którzy byli uczestnikami programu. Ich zdaniem, zarówno program nauczania oraz relacje międzyludzkie i dostępny program kulturalny jest na bardzo wysokim poziomie i atrakcyjny dla młodych ludzi. Dużym plusem jest lokalizacja wydziału, ponieważ sąsiaduje z najstarszą i najpiękniejszą częścią miasta.

Doświadczenia zdobyte podczas pobytu wzbogaciły nasz warsztat pracy dydaktycznej oraz wzmocniły pod kątem umiejętności lingwistycznych i organizacyjnych.