Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Youtube Twitter Instagram LinkedIn Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Universidad Católica San Antonio de Murcia, Hiszpania

dr Aneta Stosik-Sołtyk
mgr Joanna Kleczek
dr Tomasz Seweryniak
Zakład Komunikacji i Zarządzania

Wyjazd w ramach programu Erasmus+ to duże doświadczenie osobiste, poznanie własnych możliwości i zachowań w całkiem obcym miejscu i w innej kulturze. Wiąże się on z wieloma przygotowaniami formalnymi, w tym często trudną korespondencją z Uczelnią partnerską, umowami dwustronnymi, przygotowaniem dokumentacji oraz zaplanowaniem wizyty tak, aby była zgodna z celami wyjazdu. Wybór Uniwersytetu UCAM nie był przypadkowy, bowiem jego Wydział Sportu (Facultad De Deporte) jest jednym z większych w Europie, a cała uczelnia posiada rozbudowaną bazę dydaktyczną, która wspiera edukację ponad 20 000 tysięcy studentów. Należy tu podkreślić, że studenci UCAM zdobyli imponującą liczbę medali na letnich igrzyskach olimpijskich w Rio de Janeiro (24) i w Tokio (17).

Uczelnia posiada dwa campusy: w Murcji, w której znajduje się jej główna siedziba, oraz w Cartagenie, gdzie realizowany jest program dwustopniowych karier sportowych. Dodatkowo UCAM kształci studentów w Pontificio Instituto Teológico Juan Pablo II para las Ciencias del Matrimonio y de la Familia w Madrycie, a także w strukturach Spanish Sports University oraz Barca Innovation Hub.

Oba campusy są bardzo rozległe, pięknie położone, z wieloma nowoczesnymi budynkami i infrastrukturą sportową. Do najciekawszych obiektów należą: Centrum HiTech, sale do zajęć z anatomii i antropologii, jak również uczelniane studio telewizyjne, gdzie realizowane są zajęcia z dziennikarstwa.

W położonych w sąsiedztwie campusu obiektach znajdują się również: hala do gier zespołowych, siłownia, stadion lekkoatletyczny, basen, jak również czytelnia, biblioteka i centrum komputerowe dla studentów.

Niezwykłym doświadczeniem była wizyta w klubie żeglarskim, należącym do uniwersytetu, gdzie odbywają się zajęcia z żeglarstwa jachtowego. Nowoczesne łodzie i jachty należące do infrastruktury uczelni stanowią doskonałą bazę dydaktyczną dla studentów kierunków sportowych. Akwen treningowy położony na Mar Menor oddalony jest od Uczelni o ok. 20 km i gwarantuje najwyższą jakość realizacji zajęć, gdyż zatoka do uprawiania sportów wodnych posiada własne wiatry termiczne z gwarancją treningu we wszystkich możliwych warunkach wietrznych.

Nasz pobyt na uniwersytecie wspierany był przez dra Juana Alfonso García Roca, Dyrektora Akademickiego UCAM Cartagena, oraz dr Marię Jose Macia i dr Anę Gallardo, przedstawicielki projektów dydaktycznych związanych z rozwojem karier dwutorowych dla studentów sportowców, a także przez dra Francisco Anton Segado Segado, Dyrektora Laboratorium Nauk Wodnych i Pracowni Morskiej.

W ramach pobytu odbyliśmy szereg wizyt w obiektach dydaktycznych, administracyjnych i sportowych, po których oprowadzała nas Lonneke Meijer, Wiceprezes ds. Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji. Poznaliśmy pracę Biura Współpracy Międzynarodowej i Dziekanatu, jak również odwiedziliśmy siedziby dziekanów i prodziekanów oraz sale obron prac magisterskich i doktorskich, a także aulę, w której odbywają się wydarzenia oficjalne.

Na uwagę zasługuje również nowoczesny, oddany do użytku w 2021 roku, akademik dla studentów w Cartagenie  (Residencia Universitaria Micampus). To bardzo nowoczesny obiekt w centrum miasta, gdzie studenci mają oprócz prywatnych pokoi: salę do pracy własnej, przestrzeń do wypoczynku, jak również stołówkę. Zaskoczeniem było dla nas, że niezależnie od pory dnia czy nocy w pokoju do pracy dydaktycznej uczyli się studenci.

Uczelnia ma strukturę własności prywatnej, a Rektor i Dziekani wybierani są przez Zarząd na warunkach komercyjnych. Ciekawostką jest fakt, że Rektorem Uczelni jest kobieta, co nieczęsto zdarza się w tego typu strukturach. Studia są płatne, a czesne wynosi odpowiednio od 2 tys. do 7 tys. euro za semestr. Najwyższe czesne dotyczy studiów stomatologicznych. Studia na Wydziale Sportu kosztują natomiast 2,5 tys. euro za rok.

Tamtejszy Dział Współpracy Międzynarodowej jest prężnie działającą jednostką, o czym świadczy fakt bardzo dynamicznej wymiany pracowników i studentów między UCAM a uczelniami w Polsce, m.in. w Krakowie, Warszawie, Gdańsku i Wrocławiu. Wszyscy współpracujący z działem nauczyciele mają kontakty i doświadczenia pracy na innych uczelniach zagranicznychw ramach programów wymiany międzynarodowej. Ten dział wydaje się wspierać władze uniwersytetu w dobrej organizacji studiów dla studentów poziomu licencjackiego i studentów zagranicznych pochodzących aż z 24 krajów świata.

Udział w wykładach, ćwiczeniach i zajęciach praktycznych odbywa się w bezpośrednim kontakcie, a okres obostrzeń pandemicznych na hiszpańskiej uczelni już minął, w związku z czym studenci i nauczyciele przebywają na terenie obiektów bez maseczek. Wyjątek stanowią zajęcia z pacjentami na Wydziale Medycznym i na Wydziale Stomatologii.

Organizacja studiów I i II stopnia jest inna niż w naszej AWF. Poziom pierwszy studiów licencjackich ma inną organizację administracyjną niż poziom studiów magisterskich. Są to dwa odrębne byty na uczelni, które są nawet zlokalizowane w odrębnych campusach studenckich. Praktyki studenckie, które koordynowane są przez tamtejszy odpowiednik naszej Pracowni Praktyk i Obozów (Servicio de Orientación e Información Laboral), uzupełniają podstawową dydaktykę podczas wykładów i ćwiczeń. Jednostka koordynująca praktyki pomaga nawiązać kontakt między uczelnią i studentem a organizacją przyjmującą. Studenci, zależnie od jej decyzji, mogą otrzymywać wynagrodzenie za pracę w ramach praktyk lub wykonywać ją na zasadzie wolontariatu. Korzyści dla firm, poza pracą studenta i możliwością poznania bliżej ludzi, obejmują benefity i zniżki. Opieka nad studentem w czasie praktyk sprawowana jest przez tutora uniwersyteckiego oraz osobę wydelegowaną przez firmę.  Ciekawostką jest również fakt, że obrony prac magisterskich mają formę obrony otwartej, w której mogą uczestniczyć osoby postronne, w tym rodzina.

UCAM angażuje się w jakość nauczania i badania naukowe, opracowując i stosując aktywne metodologie nauczania i uczenia się: małe grupy, tutoring, praca zespołowa, staże na wszystkich stopniach kształcenia, jak również projekty naukowe i dydaktyczne, wdrażanie nowych technologii, sieć wi-fi na terenie kampusu, wirtualne platformy dydaktyczne, liczne stanowiska komputerowe do wykorzystania przez studentów.

Pobyt na Uniwersytecie w Murcji to okazja do nabycia wielu kompetencji, głównie z zakresu organizacji i realizacji studiów, programów nauczania, podziału grup na ćwiczeniach sportowych, pracy własnej studentów.

Uniwersytet jest prywatny i to widać prawie w każdym obszarze jego działania. Wszystkie sale są bogato wyposażone w nowoczesny sprzęt audiowizualny z dostępem do kamer pracujących online. W każdym obiekcie są wydzielone przestrzenie do pracy własnej studentów, jak również miejsca do wypoczynku, ponadto na obu campusach jest mocno rozbudowana infrastruktura gastronomiczna, a studenci mają również dostęp do stanowisk komputerowych i obiektów sportowych.

Szczególnie interesująca była wizyta w specjalnie przygotowanych salach do Coworkingu i Team Buildingu, gdzie studenci mogą nabyć kompetencje wymagane na współczesnym rynku pracy. Udział w zajęciach z pracy grupowej oraz wystąpień publicznych był dla nas ciekawym doświadczeniem, bowiem warunki ich realizacji wyznaczały wysokie standardy pracyw środowisku akademickim. Obiekty te są także podstawą kreowania oferty komercyjnej dla lokalnych firm.

Dziekanat, jak na tak dużą uczelnię, nie jest specjalnie rozbudowany, a jego siedziba ma charakter open space. Większość spraw studenci mogą również załatwić zdalnie. Biblioteka jest dość duża, z przestronną czytelnią, gdzie - ku naszemu zaskoczeniu - wszystkie miejsca podczas naszej wizyty były zajęte. Można było nawet odnieść wrażenie, że jest zbyt mała jak na potrzeby tamtejszych studentów. Wszystkie stanowiska biblioteczne wyposażone są w komputery z dostępem do sieci wewnętrznej i zdigitalizowanych zbiorów bibliotecznych. Docelowo wszystkie zbiory mają być dostępne online dla studentów i nauczycieli.  

Nauczyciele reprezentują różne szczeble w hierarchii uczelni i mają zróżnicowane wymiary pensum dydaktycznego. Wygląda to dokładnie jak w polskim systemie szkolnictwa wyższego - np. adiunkt ma do realizacji 240 h dydaktycznym rocznie, liczonych jako 8 h pracy ze studentami w tygodniu. Co ciekawe, wszystkie dodatkowe zajęcia typu egzaminy i zaliczenia są ekstra płatne. Popularną formą pracy jest udział nauczycieli w projektach badawczych i dydaktycznych. Działalność naukowa jest obligatoryjna, więc różni się istotnie od nowego systemu edukacji w Polsce, który umożliwia dwie ścieżki rozwoju nauczyciela (badawczą i dydaktyczną). Po odbyciu rozmów z zatrudnionymi na UCAM nauczycielami można odnieść wrażenie, że wynagrodzenia i praca dają im duży poziom satysfakcji.

Uniwersytet liczy sobie ponad 20 tysięcy studentów i jest często wybieraną uczelnią w Hiszpanii, zarówno przez studentów lokalnych, jak i zagranicznych. W UCAM studiuje ponad 2 tysiące studentów obcokrajowców. W opinii studentów łatwiej studiuje się w Cartagenie ze względu na niższe koszty wynajmu stancji, wyżywienia czy transportu. Akademiki studenckie są również wielofunkcyjne, m.in. oferują usługi hotelowe dla nauczycieli czy osób z zewnątrz na zasadach komercyjnych.

Podsumowując sprawozdanie z wyjazdu, należy podkreślić, że władze UCAM z przyjemnością podejmą współpracę z AWF we Wrocławiu w zakresie wymiany studentów, pracowników, jak również visiting profesors. Są zainteresowane głównie kierunkami: Sport, Terapia zajęciowa i Fizjoterapia. Wyraziły także chęć podpisania umowy bilateralnej między naszymi uczelniami.